Angående nya tunnelbanan

Vi kan alla se och höra dagligen hur arbetet med nya tunnelbanan pågår i vår närhet.

Om du har noterat sprickor eller skador i din lägenhet, bör du anmäla detta till SL/Region Stockholm. Se mer info i länken nedan.  

nyatunnelbanan.se/sv/sa-paverkas-du/om-skada-uppstar

OBS! Maila en kopia på din anmälan till styrelsen: styrelsen@stammen23.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen