Bokning av lokalen

Föreningslokalen ligger på Lilla Erstagatan 6 med ingång borta vid muren ner mot Folkungagatan.

Om du vill hyra lokalen kontaktar du Örjan Kylhammar. När du ska hämta nyckeln mailar du styrelsen@stammen23.se och kommer överens om var du hämtar den. Ansvarig för bokning av lokal i styrelsen är Örjan Kylhammar.

Bokningstiden är från 12.00 den aktuella dagen fram till 12.00 nästa dag då lokalen ska vara städad och klar. Kostnaden för att boka är 250 kronor per dygn.

Första tisdagen varje månad använder styrelsen lokalen för styrelsemöte, men alla andra dagar ska vara tillgängliga för bokning.

Av hänsyn till boende i huset ska det vara tyst från klockan 22.00 söndag till torsdag, och från 23.00 fredagar och lördagar. Tänk på att det kan vara de som står utanför och röker som hörs mest.

Lokalen ska lämnas städad. Det är bara tillåtet att ha en aktiv bokning per medlem åt gången. Maximalt 3 dagar per bokning.