Dörrskyltar

Namnskylt till din dörr beställer du genom styrelsen. Skriv till styrelsen@stammen23.se och ange vad det ska stå på skylten. Skriv ”Namnskylt” i ämnesraden så kommer det till rätt person. Självkostnaden för namnskylten kommer att debiteras dig.

Namnskylten ska placeras i skylthållaren som är fastskruvad på dörren. Om den saknas, kontakta styrelsen så sätts en ny hållare upp. Skylthållaren hör till husets fasta inventarier och ska inte plockas bort.

Alla som vill ha en skylt på sin ytterdörr där det står EJ REKLAM alternativt EJ REKLAM – Ej GRATISTIDNINGAR kan hämta en från styrelsen i samband med styrelsemöten som hålls första tisdagen varje månad i lokalen med ingång från Lilla Erstagatan eller beställa en från styrelsen via email, så lägger vi skylten i er brevlåda.  Skylten placeras direkt ovanför brevnedkastet med dubbelhäftande tejp som finns på skyltens baksida.

HUSETS FINA DETALJER
Vårt hus ritades av arkitekten Rolf Bolin och byggdes av byggmästare Emil Lindqvist. Det stod klart 1929-1930. Byggnaden har klassificerats som riksintressant för kulturmiljövården och Stockholms stadsmuseum har klassificerat den enskilda byggnaden som grön dvs. särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Mer information om husets historia finns att läsa på hemsidan.

 Vi kan alla medverka till att huset bevaras och att speciella detaljer i trappuppgångarna underhålls och att sådant som med tiden blivit utbytt ersätts i den mån det är rimligt och möjligt.