Felanmälan och fix

Felanmälan och fix

Fastigheten sköts av FT Drift, som kan kontaktas via e-post, kundservice@ftdrift.se, eller under kontorstid på telefon 08 – 66 90 200. 

Vid akuta fel utanför kontorstid och på helger, ring Securitas Jourmontör: på 010-447 42 21. Informera även styrelsen om detta via mail till styrelsen@stammen23.se.

Vid akuta fall kan Du göra felanmälan direkt till FT-Drift med kopia till styrelsen@stammen23.se.

Fel som inte är akuta anmäls till styrelsen@stammen23.se som samordnar felanmälningarna med FT-Drift.

Gasleverantör är Stockholm Gas som kan kontaktas på kundservice 0771-41 01 00. Vid misstanke om gasläcka/felanmälan ring omgående 0771-41 01 00

Om hissen stannar

Om hissen i 6:an stannar kan vara att den inre gallerdörren inte är ordentligt stängd.  

Stäng och öppna gallergrinden försiktigt så den inte skadas. 

Hissens korgdörr i 32A och 323B stänger automatiskt. Manövrera ej dörren manuellt.

Stockholms Hiss-& Elteknik AB, Felanmälan dygnet runt på 08-779 53 53.

Skydda hisskorgen invändigt

Det finns hisskydd som ska användas vid:

* in- och utflyttning

* vid transporter i samband med lägenhetsreparationer

* vid transport av skrymmande föremål

Skyddet till hiss i 32A finns upphängt i cykelrummet och till hiss i 32B i förrådet i källaren i 32B.

Du som lägenhetsinnehavare ansvarar för upphängning och återställande av skydden  

Fönsterfärg

Den gröna färgen på fönstrens utsida S4020-G30Y.

Klagomål

Om du blir störd av en granne som spelar för hög musik eller festar, prata i första hand direkt med denne. Kontakta styrelsen om det händer upprepade gånger.

Försäkringar

Föreningen har en fastighetsförsäkring, men du som bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring.

Bredband och TV

Föreningen har avtal med Tele2 om bredband, TV och telefoni.

Kostnad för bredband med 250/50, gruppavtal telefoni Bas samt ett basutbud med TV-kanaler debiteras alla medlemmar varje månad.

I avtalet ingår att du kan ladda ner appen Comhem Play och titta på TV.

Har du kallt i din lägenhet?

Att bo i ett gammalt hus som har sina för- och nackdelar. En nackdel är att det kan bli kallt på vintern. Otäta fönster och dåligt fungerande radiatorer (element) är några av skälen till att det blir kallt.
Det finns dock en del åtgärder du kan vidta själv och några åtgärder som styrelsen kan hjälpa till med.

Elementet fungerar perfekt när det är varmt upptill och nästan rumsvarmt nertill. Notera att det är bara varmt när rumstemperaturen sjunker under det inställda värdet på termostaten.
Se till att luften kring termostaten kan cirkulera ordentligt. Om luften blir stillastående runt termostaten pga. exempelvis elementskydd, gardiner eller möbler så fungerar inte termostaten som avsett.

Gå gärna igenom nedanstående frågor innan du kontaktar styrelsen:

Är elementet varmt?

OM JA:

Vid kall väderlek är fönster och dörrar ofta stora energitjuvar.
För att minska inflödet av kalluft kan man:

▪ Stänga några av spaltventilerna på fönstren. Stäng inte alla spaltventiler för då fungerar inte självdragsventilationen i lägenheten. 

▪ Dra igen spjället på frånluftskanalen på väggen. Stäng även spjället i eldstaden.

Stäng inte alla spjäll för då blir ventilationen för dålig.

För att kontrollera draget kan man använda sig av en ljuslåga, plastfolie eller ett papper. Om plasten/papperet fastnar är spjället förmodligen mer öppet än vad som behövs. Prova att dra i snöret om det sitter kvar, om inte får man klättra upp och dra spaken åt vänster. Sitter spjället fast kan man låta papperet sitta kvar tills det blir varmare väder.
Kom ihåg att öppna igen upp när vädret blir varmare. Det är bara när det är riktigt kallt ute som man kan stänga någon av ventilerna.

  • Kontrollera att tätningsremsorna på dörr- och fönster inte är för gamla. De åldras och behöver bytas ut med jämna mellanrum. Tänk på att även ytterdörren behöver isoleras med tätningsremsa.

OM NEJ:

Är termostaten på elementet inställt på högsta temperaturen?

Om nej: Vrid upp termostaten så mycket det går.

Om ja: Har du elementskydd, gardiner eller möbler som gör att luften kring termostaten inte kan cirkulera fritt?

Om ja: Prova att frigöra termostaten och kontrollera temperaturen efter en stund.

Är elementet fortfarande kallt/svalt?

Om ja: Elementet kan behöva luftas. Denna åtgärd åligger normalt bostadsrättsinnehavaren.

Termostaten kan behöva ”motioneras”, genom att vrida själva termostatvredet medsols och motsols ett par gånger.  

Förblir elementet kallt efter ovanstående åtgärder, kontakta styrelsen.

I de fall man vill ha elementskydd, tunga möbler eller gardiner nära termostaten kan det behöva installeras en extern givare. Extrakostnaden för detta läggs på respektive bostadsrättsinnehavare.

Ytterligare åtgärder
Ytterligare åtgärder kan vara aktuella, t.ex byte av termostat eller en ”intrimning” av värmesystemet. Det kan även vara så att vissa element helt enkelt inte fungerar och måste bytas ut.

Att enbart höja temperaturen från fjärrvärmen blir kostsamt och är inte i linje med dagens miljötänk. Det blir dessutom ineffektivt om man inte först åtgärdar läckande fönster, dörrar och dåligt fungerande element.

Man ska även komma ihåg att när utetemperaturen sjunker hastigt så kan det ta något dygn innan fjärrvärmesystemet och elementen hinner anpassa sig. Det kan då vara bra att ha fristående el-element som man kan plocka fram.

Viktigt att ventilationen inte stryps helt

Ventilationen i vårt hus bygger på självdrag som fungerar effektivare ju större temperaturskillnaden är mellan inne- och uteluften. Om man får till en effektiv isolering av fönster och dörrar, måste fönster/spaltventilerna vara öppna, även om temperaturen ligger mycket under nollan. Intressant information kring ventilation finns att läsa på Statens fastighetsverks hemsida.