Uthyrning av lägenhet

Regler för andrahandsuthyrning finns beskrivna i föreningens stadgar. De säger kortfattat att all uthyrning ska godkännas av styrelsen samt under vilka former uthyrningen får ske. Se nedan hur du ansöker beroende på uthyrningsform. Vid all uthyrning ska de närmaste grannarna informeras, och hyresgästen ska ha tillgång till larmnummer och information om felanmälan under dennes vistelse i lägenheten. Finns det frågor tveka inte att höra av dig till styrelsen mejl till styrelsen

Andrahandsuthyrning

 • Medlem i Stammen23 har rätt att ansöka om uthyrning av sin lägenhet under längre tid, t ex  i samband med studier eller arbete på annan ort, längre utlandsvistelse m.m.
 • Gå till hemsidan https://www.sbc.se/ och klicka på Logga in. Väl inloggad klickar du på ”Din lägenhet/lokal” i menyn till vänster, sen hittar du knappen ”Ansökan om andrahandsuthyrning” till höger på skärmen.
 • Gör din ansökan och följ de olika stegen och bifoga eventuella underlag.
 • Medlem är skyldig att informera sina gäster om huset och de regler som gäller i huset. Se rubrik Information för nya medlemmar.
 • Medlem är ansvarig för sina gäster och de eventuella problem som dessa kan tänkas orsaka under sin vistelse i huset.
 • Från 1 januari 2020 tar föreningen ut en administrationsavgift på 10% av prisbasbelopp per år för andrahandsuthyrning. Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kr.

Korttidsuthyrning (högst 28 dagar per år)

 • Medlem i Stammen23 har rätt att ansöka om uthyrning av sin lägenhet  under kortare tid, t ex  i samband med semester.
 • Gå till hemsidan https://www.sbc.se/ och klicka på Logga in. Väl inloggad klickar du på ”Din lägenhet/lokal” i menyn till vänster, sen hittar du knappen ”Ansökan om andrahandsuthyrning” till höger på skärmen.
 • Gör din ansökan och följ de olika stegen.
 • Medlem är skyldig att informera sina gäster om huset och de regler som gäller i huset. Se rubrik Information för nya medlemmar.
 • Medlem är ansvarig för sina gäster och de eventuella problem som dessa kan tänkas orsaka under sin vistelse i huset.
 • Möjlighet att hyra ut lägenheten under kortare perioder är begränsad till högst 28 dagar totalt per år.
 • Vid korttidsuthyrning är det inte tillåtet att ge hyrestagaren tillgång till vinden, takterrasserna eller tvättstugan.