Styrelsen 2023-2024

Styrelsen sammanträder normalt första tisdagen varje månad i föreningslokalen på Lilla Erstagatan och styrelsemötet inleds alltid 18.45 med 15 minuter öppen styrelse då alla medlemmar i föreningen är välkomna.
OBS! Nästa möte den 5 december kan hållas på annan plats så meddela oss gärna innan om du önskar träffa oss.

Ni kan nå oss på styrelsen@stammen23.se.

Marcus Laurén, Ordförande

Örjan Kylhammar

Susanne Walther

Sven-Åke Nilsson

Lena Peterson

William Zethraeus

Isabel Liliestrand

Leif Hed