Styrelsen 2022-2023

Styrelsen sammanträder normalt första tisdagen varje månad i föreningslokalen på Lilla Erstagatan och styrelsemötet inleds alltid 18.45 med 15 minuter öppen styrelse då alla medlemmar i föreningen är välkomna.

Ni kan nå oss på styrelsen@stammen23.se.

Birgith Lannerö, ordf
070 779 33 78
birgith.lannero@gmail.com

Johannes Frenzel
johannes@frenzel.se

Örjan Kylhammar
orjan.mobil@gmail.com

Susanne Walther
susanne.walther@st.org

Felix Bender
flx.bender@gmail.com

Sven-Åke Nilsson
svenake.nilsson@alfalaval.com

Marcus Laurén

Lena Peterson
lena.peterson@hotmail.se

William Zethraeus