Styrelsen 2024-2025

Styrelsen sammanträder normalt första tisdagen varje månad (med reservation för ändringar) i föreningslokalen på Lilla Erstagatan och styrelsemötet inleds alltid 18.45 med 15 minuter öppen styrelse då alla medlemmar i föreningen är välkomna.

Nästa möte är
4 juni

Ni kan nå oss på styrelsen@stammen23.se.

Marcus Laurén, Ordförande

Sven-Åke Nilsson

Lena Peterson

William Zethraeus

Isabel Liliestrand

Leif Hed

Petter Danckwardt

Adam Andsberg

Ellen Franzén