Information till mäklare

På SBCs sida för mäklare kan du beställa mäklarbild.

Vid överlåtelser ska SBCs digitala tjänst för mäklare användas. 

Styrelsen godkänner inte juridisk person som medlem, och vid delat ägande har vi hittills aldrig godkänt en ägarfördelning som är mer sned än 90-10.  

Genomförda och planerade reparationer framgår av årsredovisningen. 

Bredband med 250/50 + gruppavtal telefoni Bas samt ett basutbud med TV-kanaler ingår i avgiften.

Comhem Play ingår och kan användas via ComHems Play app. 

Vatten och värme ingår också i avgiften. 

Det finns cykelrum och barnvagnsrum 

Föreningen har fem garage i huset med kölista (dock lång väntetid).  

Föreningen har en lokal med övernattningsmöjlighet, som kan hyras av medlemmar för privat bruk.

I föreningen finns olika arbetsgrupper som cykelgrupp, miljögrupp, trivselgrupp, trädgårdsgrupp samt tvättstugegrupp 

Vi anlitar flera olika företag för fastighetsskötsel, städbolag som har hand om trappor och delade utrymmen samt andra leverantörer för olika tjänster.

I sambandmed visning skall säkerställas att skyltar och lappar tas ned och eventuella tejprester avlägsnas på ett omsorgsfullt sätt.


Ansökan om medlemskap i föreningen godkänns normalt per capsulam direkt när de kommer in till föreningen om inget hinder föreligger och beslutet tas formellt vid nästa påföljande styrelsemöte.

Årsredovisningar samt förkortad information återfinns på föreningens web-sida.

Energideklaration kan beställas från styrelsen styrelsen@stammen23.se.I övrigt finns adress, kontaktuppgifter och mer information om föreningen på hemsida www.stammen23.se.
Ytterligare information och kreditvärdering finns på allabrf.se.