SBC Hemma – SBCs nya kundportal

SBC Hemma – SBCs nya kundportal.

Här kommer information om övergången till ny kundportal SBC Hemma.

Under vecka 43 kommer medlemmar i Stammen 23 att få information om följande via sbc.se, appen och Mitt SBC i Vår Brf:

  • Lansering av ny kundportal – SBC Hemma
  • Avgifter och hyror aviseras månadsvis från 2023
  • Appen Vår Brf stängs ner

Månadsavisering av avgifter och hyror
Boende som betalar sin avgift eller hyra månadsvis kommer från 2023 få en avi varje månad, till skillnad från i dag, när det går ut tre avier samtidigt varje kvartal.
Med en avi varje månad minimerar vi risken att avgiften betalas in på fel avi, vilket i sin tur minskar antal betalningspåminnelserna för föreningens medlemmar. 

Appens ”VÅR BRF” funktioner stängs stegvis
Avier för 2023 kommer inte att finnas i Vår Brf-appen, och appen stängs därför för de boende redan i början av december.
Som styrelsemedlem kommer man att fortsatt att kunna sköta styrelsearbetet i appen året ut.
Till SBC Hemma finns ingen app – den nya kundportalen fungerar lika bra i telefonen som på datorn eller surfplattan.

SBC hjälper dig att få koll på SBC Hemma
Det kommer framöver att finnas korta filmer och information som guidar dig till de olika funktionerna i SBC Hemma.
Styrelsemedlemmar kommer att bli inbjudna till en digital utbildning, där vi berättar mer om den nya kundportalen och hur du får ut full potential av den i ditt styrelsearbete.

Vänlig hälsning
SBC
Styrelsen Stammen 23

Hålla korridorerna fria

Hej Granne!

Säkerheten i vårt hus är viktig för oss alla. Därför håller vi ständigt ögonen öppna för eventuella risker och möjliga förbättringar. 

Vid ronder i huset har vi funnit att det står en hel del saker i gångarna. Dessa måste vara tomma och framkomliga, bland annat av brand- och säkerhetsskäl. Alla har vi våra vindsförråd att använda. Vi förvarar våra saker i förråden, inte utanför.

Det är absolut förbjudet att ställa saker i gångarna. 

Därför ber vi att du som ställt sakerna där tar bort dessa omedelbart.

Bilderna är från vinden 32A, vinden 32B och förrådet på Lilla Erstagatan 6 1 tr. 

Ps. Om man får dörrar över ställs de ner i källaren i 32B. Ds 

Låt oss alla hjälpas åt att hålla hög säkerhet i vårt fina hus. 

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Smygstart för delar av fönsterprojektet

På tisdag 30 augusti är planen att vi smygstartar delar av fönsterprojektet.

Vi börjar med målning av garageportar och renovering av portarna till Stigbergsgatan och Lilla Erstagatan.

Penslar & Fönster samt styrelsen återkommer med vidare preciserad information gällande fönsterprojektet, tidsplaner, mm.

Status Nya Tunnelbanan i Stigbergsparken

Arbetet i parken pågår hela sommaren.

I parken arbetar vi med stödkonstruktionen till hisschaktet. Borrning och gjutning av pålarna till konstruktionen beräknas pågå till mitten av september. Parallellt kommer tätningsåtgärder, så kallad injektering, att utföras för att undvika grundvattennivåsänkningar utanför stödkonstruktionen. Arbetsmomentet innebär att borrhål borras utanför stödkonstruktionen ned i berget, varefter en cementblandning trycks ut och fördelar sig i bergets naturliga sprickor. Även det arbetsmomentet beräknas pågå till mitten av september.

När gjutning av pålarna och tätningen är gjord startar spontarbeten och schaktning av jord, som pågår preliminärt in i oktober. Spontning innebär att långa stålprofiler borras ned i marken och skapar en tät vägg runt schaktet.

I början av 2023 startar så kallad raiseborrning som pågår parallellt med färdigställandet av stödkonstruktionen. Stödkonstruktionen som helhet beräknas vara färdig till sommaren 2023.

Kommentar från William (ansvarig för styrelsens omvärldsbevakning):
William tipsar om Nya Tunnelbanans YouTube-sida och dess serie ”Under dina fötter” där man bjuds på inblick i hur det ser ut när de bygger nere i mörkret, samt hur projektet planeras och utförs. Följ denna länk: https://www.youtube.com/c/Nyatunnelbanan

Byggarbeten kring gastömningscentralen på Lilla Erstagatan

Meddelande från Lina Lindkvist, Kommunikationsansvarig Projekt Ersta nya sjukhus:

De senaste veckorna har det pågått ett arbete i tömningscentralen för medicinska gaser vid gamla sjukhuset som tidvis tyvärr upplevts mycket störande för er som bor närmast. Vi har inte heller informerat ordentligt vilket är en intern miss från oss som jag verkligen beklagar. Jag har nu fått följande information från Erstas fastighetschef som haft arbetsberedning med entreprenören att:

  • Arbetena vid tömningscentralen beräknas pågå i 3 veckor till.
  • Under denna vecka görs i huvudsak invändiga arbeten med stålkonstruktionen. De kommer då att borra i betong och stål inomhus, vilket kan bullra lite.
  • Därefter kommer man att riva en vägg som består av lecablock som inte bör bullra. Till sist kommer man att putsa och måla utrymmet.
  • Ordinarie arbetstider är mellan 7-18 på vardagar och mellan 8-18 på helger men de kommer att försöka undvika helgarbete.
  • Entreprenören ska också planera så att moment som kan bullra (som att slänga skrot i container) inte ska utföras tidigt på morgonen av hänsyn till omgivningen.

Vi hoppas nu att arbetena ändå är uthärdliga för er dessa återstående veckor men skulle det uppstå problem får ni höra av er till mig så jag kan ta det vidare. Vi har löpande bevakning av mejlen på erstanyasjukhus@erstadiakoni.se.

Protokoll från årsstämman 2022 fins nu tillgänglig för alla medlemmar.

Logga in på Inloggningssida för Vår Brf – SBCs kundportal

Under Mitt SBC finner du Information från styrelsen och under Årsredovisning, Protokoll årsstämmor så finns både årsredovisning samt Protokoll.
Obs! Protokollet är signerat digitalt, men den digitala signaturen saknas tyvärr i denna pdf-fil.

Trevlig sommar
önskar

Styrelsen BRF Stammen23