Arbetet i Stigbergsparken

I Stigbergsparken pågår produktionen i hisschaktet för fullt. Under oktober sprängde vi oss ned ytterligare och under november har förstärkning och injektering av berget pågått.
Genom raiseborrhålet schaktar vi ner bergmassor, som lastas ut via arbetstunneln i Londonviadukten.

Sprängningar ovan jord återupptas i Stigbergsparken vecka 48. Sprängningar ovan jord görs i det blivande hisschaktet.

Sprängningar kan förekomma måndag-fredag på fasta tider, kl. 09.30, 11.00, 13.00, 14.45 och 18.45. Notera att samtliga tider inte nödvändigtvis nyttjas varje dag.

Ljudsignaler råder innan och efter varje sprängning. Tänk på att följa anvisningar, flaggvakter och annan information från personalen på plats om du vistas i området.

Läs mer om arbetet i parken här