Årets första styrelsemöte 10 jan.

Årets första styrelsemöte 10 jan.

Nya medlemmar i föreningen hälsas välkomna.

Efter Jubileumsfesten i höstas har det uppkommit tankar och önskemål om att kunna utnyttja innegården på ett bättre sätt med mer utrymme att gå och sitta på. Om du har  idee´r är du välkommen att höra av dig till styrelsen.

Angående utbyggnaden av Ersta sjukhus har styrelsen kontakt med Mark och Miljödomstolen kring den ” översyn ” som kommer att göras i mars. Vi kommer att ha följande synpunkter angående försiktigheten i byggandet

  • förändringen av ljusinsläpp på Lilla Erstagatan vilket påverkar både boenden och besökare
  • området är en stor turistattraktion och används som rekreationsplats för många stockholmare. Att ta bort sjukhusparken är ett stort misstag som är svårt att reparera i efterhand.
  • området är av stort kulturhistoriskt värde
  • Det är många som ska ha plats på Stigberget och det  är omsättning på bilar i området, studenter, boenden och patienter. Schartau handelsskola byggs om till gymnasieskola och vi har slussenprojektet som medför mycket trafik i området. Så småningom får vi tunnelbana i Stigbergsparken och trafiken är intensivare vilket märks inte minst vid Medborgarplatsen.

Som vanligt kommer styrelsemöten hållas första tisdagen i varje månad, nästa gång tisd 7 febr kl 18.45.

Elisabeth L N genom styrelsen