Årets sista styrelsemöte 6 december

Styrelsen diskuterade budget för 2017. Som vanligt tas ett förslag fram av SBC baserat på det gångna årets intäkter och löpande kostnader. Styrelsen brukar godkänna denna arbetsbudget utan djupare diskussion. Frågor som kan ha stor påverkan på föreningens resultat ligger ändå utanför den eftersom de är av typen större investeringar och hur vi ska finansiera dem.

Föreningen har god ekonomi och en stark kassa. Trots att vi amorterat bort lån och bytt ut två hissar har vi mer pengar på banken än vad vi egentligen behöver, plus att kassan växer. Vi har redan låg belåning men kan behöva både lån och egna medel när vi bestämmer oss hur vi ska lägga om taken och om vi väljer att skaffa berg- eller sol-värme. Under tiden blir föreningens redan starka ekonomi allt starkare.

Vi diskuterade att installera automatiska råttfällor i avloppen för att förhindra att djuren tar sig in i huset den vägen. Trots att det är råttor i trappan vid sjukhuset har vi dock inte haft problem med att de tar sig in hos oss. Vi ska ändå ta kontakt med Anticimex.

Sopsorteringen verkar fungera utan större problem.

Mobiloperatören 3 har hört av sig och vill inleda den inhyrning vi kommit överens om.

Nästa års styrelsemöten är planerade till 10 januari, 7 februari, 7 mars, 4 april och 2 maj. Som vanligt hålls de på tisdagar i föreningslokalen och som vanligt är alla välkomna på öppen styrelse från 18.45. (OBS, i en tidigare version av inlägget var det felaktiga datum för dessa styrelsemöten).

Nästa stämma är preliminärt tänkt till 9 maj. Motioner till stämman ska senast vara styrelsen till handa en månad innan och är det så att ni har åsikter om styrelsens arbete eller vill ställa er till föreningens förfogande så finns valberedningen på valberedningen@stammen23.se

Till sist påminner vi om glöggen i entrén till 32 A nu på lördag.

Vänliga hälsningar

Styrelsen genom EH