ÅRSSTÄMMA TISDAG 18 MAJ 18.30

ÅRSSTÄMMAN i BRF Stammen 23 ÄGER RUM TISDAG 18 MAJ KL 18.30.
Styrelsen har beslutat att stämman genomförs tillsammans med SBC (vår
ekonomiska förvaltare) som digital stämma och poströstning. Detta för att det fortfarande råder stor osäkerhets kring spridningsrisken av coronaviruset.

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast måndag 15 mars, via mail
styrelsen@stammen23.se eller i styrelsens brevlåda.

Efter stämman ses de som vill för eftersnack, dryck och tilltugg på gården. Vi hjälps åt att hålla säkert avstånd. Mer information kommer längre fram.
Välkommen!