Årstämma 5e Maj

Årsstämma för brf stammen23 äger rum tisdagen den 5e maj kl 18.30
Eventuella Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 16e mars.