Besiktning efter avslutade sprängningar för ENS (Ersta nya sjukhus)

Tisdagen 29/9 och onsdagen den 30/9 utför ENS efterbesiktning av alla
lägenheter. Information har lämnats i alla brevlådor av besiktningsföretaget
Nilsson&Lindgren.
 
Det är varje lägenhetsinnehavares ansvar att bevaka besiktningen och påpeka
upptäckta skador. Det sker bäst genom att närvara vid besiktningen. Kan man inte
delta, så är det oerhört viktigt att noggrant dokumentera alla upptäckta skador
och informera styrelsen innan besiktningen via mail: styrelsen@stammen23.se.
Tunnelbanans förbesiktningsprotokoll kan vara ett stöd vid besiktningen
och hämtas på SBC´s öppna sida för alla medlemmar.
Logga in på www.sbc.se med personnummer och bank-ID.
Under fliken Mitt SBC hittar du protokollet under rubriken TUNNELBANAN.
Leta reda på din egen lägenhet och skriv endast ut just sidorna som gäller din
lägenhet.
OBS hela filen är på 192 sidor!
Sidan 2 i protokollet innehåller information om vad anteckningarna i protokollet
betyder.
 
Om man inte kan vara hemma måste lägenheten göras tillgänglig
genom att exempelvis lämna nyckel i tuben eller ta hjälp av en granne.
 
Påpekas bör att styrelsen inte ansvarar för besiktningen.
 
Eventuella frågor och synpunkter i efterhand skickas
till styrelsen@stammen23.se för samordning i kontakterna med 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen
via Birgith Lannerö