BRANDSKYDD I STAMMEN23

Styrelsen har under året arbetat med brandskyddsfrågor i enlighet med gällande lagstiftning om Skydd mot olyckor och systematisk brandskyddsarbete.

Brandskyddsarbetet omfattar bl.a. att:

·         Styrelsen har antagit en brandskyddsplan som beskriver inriktning med det förebyggande arbetet. Denna brandskyddsplan finns på stammens hemsida, under rubriken Brandskyddsplan, och kommer dessutom distribueras till alla lägenhetsinnehavare och lokalhyresgäster

·         I tvättstugan finns numera en brandsläckare samt brandvarnare som är kopplad till en brandvarnare i trappen utanför tvättstugan

·         I förråd plan 1 i 6:an samt i cykelrum i 32 A finns brandsläckare då det förekommer att personer är i utrymmena samt att det finns elcentraler i dessa utrymmen

·         På vinden har vi bytt brandsläckarna

·         På vindarna har vi uppdaterat brandvarnarna och dessa är sammankopplade till brandvarnare i trapphusen

·         I föreningslokalen finns bandsläckare och brandfilt och det kommer att monteras brandvarnare

·         Skyltar om branddörrar och utrymningsvägar från vindar är beställda och ska monteras inom kort

·         Vi har tagit fram rutiner för regelbunden kontroll av brandsäkerheten och detta kopplas till uppdaterad avtal med FT-drift

·         Vi kommer också att teckna avtal om årlig besiktning av brandskyddsutrustningen     

Det är viktigt att vi alla tillsammans arbetar för att minska riskerna för att brand uppkommer och ha kunskap och utrustning om något skulle hända.

Du som lägenhetsinnehavare har ansvar för att ha en fungerande brandvarnare i lägenheten. Detta är också beskrivet i föreningens stadgar.

Kontrollera regelbundet att den fungerar och byt batteri vid behov.

På brandvarnaren står ett bäst-före-datum och byt ut den när datumet närmar sig.    

Skaffa gärna en brandsläckare och en brandfilt i din lägenhet.

Vill du veta mera finns det mycket bra information hos brandskyddsföreningen, se länken nedan.

https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet-i-hemmet/hemma/?utm_campaign=Bostadsr%c3%a4ttsf%c3%b6reningar+-+l%c3%b6rdag&utm_medium=email&utm_source=BizWizard

             Har du några frågor, synpunkter eller förslag är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

  Styrelsen Stammen 23

/gm Johannes Frenzel