Byte av energimätare i er fjärrvärmecentral

Under perioden 22/5 till 26/5 kommer Stockholm Exergi att byta energimätare i er fjärrvärmecentral.

Syftet är att säkerställa korrekt mätning enligt Stockholm Exergis riktlinjer och gällande myndighetskrav som fastställer hur ofta utrustningen ska bytas. Under bytet kommer det att vara avbrott i fjärrvärmeleveransen till fastigheten i ca 15–30 minuter. Det innebär att värme och varmvatten inte kommer att vara tillgängligt under avbrotten.

För eventuella frågor kontakta vår underleverantör ONE Nordic AB på 0771-30 43 94 eller mejla stockholm.exergi@one-nordic.se