Information från miljögruppen rörande vår avfallshantering

Föreningen har under flera år arbetat med att skapa bra förutsättningar för hantering av matavfall, restavfall och återvinningsmaterial. Nedan får du en överblick som visar hur vi sorterar, saker som är bra att känna till och viktiga att tänka på.

Matavfall i de bruna kärlen i soprummet
Från 1 januari 2023 är det i Stockholm obligatoriskt att sortera ut matavfall.
Matavfall lägger du i en matavfallspåse som du slänger i de bruna sopkärlen.
Du som ännu inte sorterar matavfall: börja med det! Alla förutsättningar finns.
I soprummet kan du hämta matavfallspåsar, samt plasthållare att ha påsen.
Om påsarna håller på att ta slut, informera miljögruppen så fyller de på. miljo@stammen23.se

Restavfall i de gröna kärlen i soprummet
Restavfall är allt som inte är matavfall eller återvinningsmaterial som plast, papper mm.
Restavfallet kostar väldigt mycket att bli av med, så det är verkligen viktigt att sortera ut allt matavfall och allt som ska återvinnas.

Återvinning i miljörummet
Vi har bra förutsättningar för återvinning så att vi slipper gå till återvinningsstationer på stan.
Under 2022 hämtades:
1,7 ton plast; 7,7 ton blandat papper; 94 kg metallförpackningar,
630 kg elektronikavfall; 2,7 ton ofärgat glas; 3,5 ton färgat glas;
12 kg småbatterier; 23 kg ljuskällor; 3,3 ton osorterade grovsopor.


Av det återvunna avfallet gick ca 89% till materialåtervinning och 10% till energiutvinning. 1% kunde inte användas, utan deponerades.

Kostnader för avfallet
 • Återvinningsmaterial: att tömma alla olika sorter kostar ca 70 kr/månad/lägenhet.
 • Matavfall i de bruna kärlen: att tömma alla tre kärlen kostar ca 375 kr/månad.
 • Restavfall i de gröna kärlen: att tömma fem kärl kostar ca 5.000 kr/månad.

Notera den stora kostnaden för restavfall. Det lönar sig verkligen att sortera!

Vi kan alla hjälpas åt att förbättra avfallshanteringen. Tänk på att:

 • Sortera avfallet ännu bättre så att mängden restavfall i de gröna kärlen minskar. Då kan vi sänka kostnaderna.
 • Sortera ut allt matavfall.
 • Inget miljöfarligt avfall får inte lämnas i återvinningsrummet, utan du måste själv lämna det till kommunens återvinningscentral eller mobila miljöstationen
 • Om det är fullt i avfallskärlen, så behöver du vänta med att slänga dina sopor tills kärlen har tömts. Tömningsschema finns anslagna i sophusen.
 • Se till att locken på sopkärlen går igen. Då minskar risken för råttor bland soporna.
 • Ligger det skräp på golvet i miljörummet får du gärna sopa upp och lägga i rätt behållare.
 • Vill du vara med i miljögruppen är du varmt välkommen att delta.

Tillsammans kan vi göra stor skillnad både miljömässigt och ekonomiskt. Tack!

Vänliga hälsningar,

Miljögruppen Stammen 23
miljo@stammen23.se

SBC Hemma – SBCs nya kundportal

SBC Hemma – SBCs nya kundportal.

Här kommer information om övergången till ny kundportal SBC Hemma.

Under vecka 43 kommer medlemmar i Stammen 23 att få information om följande via sbc.se, appen och Mitt SBC i Vår Brf:

 • Lansering av ny kundportal – SBC Hemma
 • Avgifter och hyror aviseras månadsvis från 2023
 • Appen Vår Brf stängs ner

Månadsavisering av avgifter och hyror
Boende som betalar sin avgift eller hyra månadsvis kommer från 2023 få en avi varje månad, till skillnad från i dag, när det går ut tre avier samtidigt varje kvartal.
Med en avi varje månad minimerar vi risken att avgiften betalas in på fel avi, vilket i sin tur minskar antal betalningspåminnelserna för föreningens medlemmar. 

Appens ”VÅR BRF” funktioner stängs stegvis
Avier för 2023 kommer inte att finnas i Vår Brf-appen, och appen stängs därför för de boende redan i början av december.
Som styrelsemedlem kommer man att fortsatt att kunna sköta styrelsearbetet i appen året ut.
Till SBC Hemma finns ingen app – den nya kundportalen fungerar lika bra i telefonen som på datorn eller surfplattan.

SBC hjälper dig att få koll på SBC Hemma
Det kommer framöver att finnas korta filmer och information som guidar dig till de olika funktionerna i SBC Hemma.
Styrelsemedlemmar kommer att bli inbjudna till en digital utbildning, där vi berättar mer om den nya kundportalen och hur du får ut full potential av den i ditt styrelsearbete.

Vänlig hälsning
SBC
Styrelsen Stammen 23

Hålla korridorerna fria

Hej Granne!

Säkerheten i vårt hus är viktig för oss alla. Därför håller vi ständigt ögonen öppna för eventuella risker och möjliga förbättringar. 

Vid ronder i huset har vi funnit att det står en hel del saker i gångarna. Dessa måste vara tomma och framkomliga, bland annat av brand- och säkerhetsskäl. Alla har vi våra vindsförråd att använda. Vi förvarar våra saker i förråden, inte utanför.

Det är absolut förbjudet att ställa saker i gångarna. 

Därför ber vi att du som ställt sakerna där tar bort dessa omedelbart.

Bilderna är från vinden 32A, vinden 32B och förrådet på Lilla Erstagatan 6 1 tr. 

Ps. Om man får dörrar över ställs de ner i källaren i 32B. Ds 

Låt oss alla hjälpas åt att hålla hög säkerhet i vårt fina hus. 

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar,

Styrelsen