Färgburk upphittad i återvinningsrummet


Miljögruppen noterade igår att någon lagt en färgburk som inte var tom i plaståtervinningen.

Plaståtervinningen är till för tomma plastförpackningar och kan lika de behållare för återvinning som finns ute på stan.

Färgburkar som dessutom inte är tomma FÅR INTE LÄMNAS I ÅTERVINNIGNSRUMMET, utan dessa får var en en själv ta till kommunens återvinningscentral. Detta framgår klart och tydligt i publicerad information.

Färgburken står nu på golvet och den som lämnade den i plastkärlet igår ombeds att hämta den och själv ombesörja att den lämnas till kommunens återvinningscentral.