Från styrelsemötet 7 juni

1ersta4

Nya styrelsen hade sitt första ordinarie sammanträde tisdagen 7 juni.

De stora frågorna var följande:

  • Regler om andrahandsuthyrning. Erik Hörnfeldt och Thomas Stavenberg fick uppdraget att tillsammans ta fram ett förslag till styrelsen.
  • Miljöpolicy: Erik Hörnfeldt fick uppdrag att tillsammans med lämpliga medlemmar i föreningen ta fram ett förslag till styrelsen.
  • Avtal för mobilantenn på taket: Vi har fått ett avtalsförslag från 3 som vi förhandlar om och just nu avvaktar vi nästa avtalsförslag från dem.
  • Taket: vi kommer att be två skifferläggare att ge oss offert på översyn, underhåll plus åtgärd av det enda potentiellt akuta problem vi känner till i dagsläget. Målsättningen är att få taket i sådant skick att vi kan vänta fem till tio år med att göra en total omläggning. Inför en sådan större takomläggning beslutade styrelsen även att titta på förutsättningarna för att kunna behålla dagens kopparplåt och möjligheterna att få bidrag för att behålla skiffertaket.

Styrelsen beslutade också att inhandla en enklare dator, en färgskrivare och en laminatmaskin.

Sedan tittar vi på handikappanpassningen i B-huset och i synnerhet i gången mellan A och B-husen.

Inom kort kommer den nya sophanteringen att vara på plats, men det kommer separata instruktioner kring den.

Till sist, njut av det vackra sommarvädret men kom ihåg att inte röka på takterasserna.

Vänliga hälsningar

EH för Styrelsen