Hålla korridorerna fria

Hej Granne!

Säkerheten i vårt hus är viktig för oss alla. Därför håller vi ständigt ögonen öppna för eventuella risker och möjliga förbättringar. 

Vid ronder i huset har vi funnit att det står en hel del saker i gångarna. Dessa måste vara tomma och framkomliga, bland annat av brand- och säkerhetsskäl. Alla har vi våra vindsförråd att använda. Vi förvarar våra saker i förråden, inte utanför.

Det är absolut förbjudet att ställa saker i gångarna. 

Därför ber vi att du som ställt sakerna där tar bort dessa omedelbart.

Bilderna är från vinden 32A, vinden 32B och förrådet på Lilla Erstagatan 6 1 tr. 

Ps. Om man får dörrar över ställs de ner i källaren i 32B. Ds 

Låt oss alla hjälpas åt att hålla hög säkerhet i vårt fina hus. 

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar,

Styrelsen