Hisskydd finns att tillgå och skall användas för hissarna i 32A och 32B

• Vid in- och utflyttning
• Vid transporter i samband med lägenhetsreparationer
• Vid transport av skrymmande föremål

Hämtas i cykelrummet för hissen i 32A
och i källaren för hissen 32B.
Det är samma nyckel som går till cykelrummet i
32A som till källaren i 32B.

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för upphängning
& återställning av skyddsutrustningen.