Info om besiktningsprotokoll etc.

För allas kännedom så lägger vi upp olika slags dokument som har med fastigheten att göra på SBCs hemsida. De är tillgängliga för alla som loggar in på www.SBC.se. Du loggar in där med Bank-ID. Meddela styrelsen om ni inte kan logga in.

Under fliken ”Mitt SBC” finns bl. a. alla dina avier tillgängliga.

Skrollar du ner så hittar du olika dokument som t.ex.:

Dokument förbesiktning Tunnelbanan

Dokument för- och efterbesiktning Ersta Sjukhus

Protokoll sotning och brandskyddskontroll