Inför Årsstämman. Förslag på ny styrelse.

Valberedningen har enats om nedanstående förslag till ny styrelse för Stammen23.
Vi blev inte klara i tid för att få med det i kallelsen till årsstämman, men då det nu informeras kan medlemmar se det i hyfsat god tid.

Ordinarie ledamöter
Thomas Stavenberg omval 2 år
Bo Wernström omval 2 år
Johannes Frenzel nyval 2 år
Birgith Lannerö fyllnadsval 1 år
Susanne Walther fyllnadsval 1 år

Suppleanter
Nils Landberg nyval 2 år
Susanna Dufva fyllnadsval 1 år
Örjan Kylhammar fyllnadsval 1 år

Valberedningen genom Ingrid Höglund