Information om kommande arbeten med avloppsledningar v 32-39

När stambytet i fastigheten genomfördes i slutet av 1990-talet så lämnades vissa samlingsledningar i krypgrunder och under bottenplatta orörda. Detta förmodligen med anledning av att de är svåra att komma åt och kanske för att i det skedet hålla nere kostnaderna. Det innebär alltså att dessa ledningar aldrig har åtgärdats och att de nu är i dåligt skick. Det här upptäcktes för ett drygt år sedan när vi drabbades av ett läckage på en liggande ledning i krypgrunden innanför cykelrummet på Lilla Erstagatan. Det dåliga röret var åtkomligt och gick att byta men det gjorde att vi i styrelsen insåg att det förmodligen var fler ledningar som inte åtgärdades under stambytet. Vi lät därför göra en total kontroll av avloppen och det visade sig att misstankarna var riktiga.

För att inte drabbas av fler läckage och för att åtgärda rören innan de blir för dåliga för att ens kunna åtgärdas har vi tagit beslut om att relina dessa rör och det arbetet kommer att utföras under veckorna 32 till och med 39, alltså under sensommar/höst i år. Relining innebär att en strumpa blåses in i rören och att ledningen sedan sprutas invändigt med epoxi eller liknande, man bygger enkelt uttryckt ett nytt rör inuti det gamla. Det är ett snabbare, enklare och billigare sätt att åtgärda ledningar som är svåråtkomliga än att byta ut dessa. Reliningen kommer att innebära avstängningar av avloppen under perioder, det är tyvärr ofrånkomligt då vatten inte får rinna i rören under tiden arbete med dessa pågår. Olika delar av huset kommer att påverkas under olika tider och som längst (förutsatt att inget oväntat inträffar under arbetet) kommer avloppen i lägenheten att vara obrukbara under tre veckor. Detta gäller alla avlopp, både kök och badrum/WC. Det här är förstås en olägenhet då toaletter, duschar eller annat rinnande vatten inte kan användas under denna tid. Dusch- och toalettbod kommer att finnas tillgänglig, troligtvis placerad vid vändplanen utanför Lilla Erstagatan 6. Vi planerar även att ställa bajamajor på gården och att ge en möjlighet att få en så kallad skogstoa i lägenheten, framför allt till dem som har problem med rörlighet eller liknande. Ett tips är att, om möjligt, bo någon annanstans under den tid den egna lägenheten påverkas. Boende på Stigbergsgatan 32B kommer att påverkas minst, kanske inte alls, medan boende i lägenheter på Stigbergsgatan 32A och delar av Lilla Erstagatan 6 kommer att få det värre.

Etapp 1 (v 32-33): Påverkar boende på Lilla Erstagatan mot Folkungagatan (södra delen).
Etapp 2: (v 34-36) Påverkar boende på Lilla Erstagatan mot Fjällgatan (norra delen).
Etapp 3: (v 37-39) påverkar boende på Stigbergsgatan 32A.

Så ser den information vi har hittills ut, vi reserverar oss för eventuella ändringar.
Ytterligare information med mer exakta tider för varje lägenhet och stam kommer att komma så småningom, detta är bara en första information så att alla ska vara medvetna om vad som är på gång.