Komplettering Besiktning

Besiktningen inför tunnel sprängningarna kommer att vara både 7/7 och 8/7. På information som delats ut i varje lägenhet så framgår vilken dag som gäller just er.

Den som inte är hemma bör helst kontakta besiktningsmannen och försöka finna en annan tid alternativt sätta i dörrnyckel i nyckeltuben och meddela dem att ni har gjort det.

Det är värdefullt om så många lägenheter som möjligt kan besiktigas.