Lokal att hyra i huset

Lokalen bredvid entren till Erstagatan 6 kommer att bli ledig för uthyrning. Eftersom vi kan komma att behöva den för placering av värmepumpar om vi tar beslut att installera bergvärme kommer det att hyras ut på ett kortare kontrakt och helst till någon som är medlem i föreningen.

Vill du veta mer, kontakta Camilla Rosell på 0704-91 04 86

MVH/EH för Styrelsen