Möte 2 Ersta Nya Sjukhus-Stammen 23

Uppföljande möte ENS – Stammen 23 den 17 dec kl 19:30

Med på mötet från Ersta diakoni: Lina Lindkvist kommunikatör, Stefan Nilsson direktor,  Jan-Åke Zetterström sjukhuschef.

Från Stammen 23: Ulrika Bokstad, Bo Wernström, Ulla West.

Mötets syfte var att ENS skulle svara på frågor från Stammen 23 som representanter för ENS inte kunde svara på vid förra mötet 5 december.

Övergripande  om byggplanerna

-Hur kom Ersta fram till att satsa på en så stor sjukhusbyggnad?

Behov, slitna gamla lokaler, sjukvårdens teknikkrävande påfrestningar, framtida vårdbehov, enda innerstads-sjukhuset som byggs, Ersta sjukhus är attraktivt. Erstas tradition och goda rykte. Sjukhuset kanske inte behövs nu, men om 15 år så kommer det behövas. Röntgenutrustningen är för tung för golven i de gamla sjukhusen som exempel.

-Men om 15 år kanske sjukhusvård ser helt annorlunda ut, varför bygga ett så stort sjukhus nu?

Så kanske det är, men då får vi bygga om det till geriatrik tex.

-Vad ligger bakom beslutet att bygga på hela parkområdet?

Ursprunglig plan att riva båda husen mot Folkungagatan fick inte bygglov pga kulturella värden. Den planen inbegrep att bevara parken. Nya ritningar tvingades sträcka sig in i parkområdet. Utgångspunkten var/är att bygga på befintlig tomt.

-Varför inte riva de fula hyreshusen för tf boende på Erstas bostadsområde, byggnader som inte är kulturmärkta och inte ett parkområde?

Platsen diskuterades men avslogs av Ersta.

I förslaget som gick igenom så stod det som ett starkt önskemål att ni skulle bygga ca 50 studentlägenheter (ej hotell) vid Erstagatan, varför byggs inte dessa nu?

Vi har ju en byggrätt den kommer vi vilja använda så småningom, men inte nu. Inte bestämt exakt vad det skall användas till. Vi kanske gör ett patienthotell så småningom.

-Vilken mark är nyinköpt från Sthlms stad?

Parkeringsytan som finns framför Ersta mot Folkungagatan-Erstagatan

-Hur planeras genomförandet så att givna löften om att rusta upp Stigbergsparken, kan hållas, det som skulle vara en kompensation för den rivna sjukhusparken?

Omständigheterna med T-banebygget påverkar parken.

-Hur mycket kommer att återstå att rusta upp av Stigbergsparken när T-banebygget är klart?

Återstår att se, det får framtiden utvisa.

-Varför är Lars Tapper inte kvar som projektchef?

Det är en intern angelägenhet.

-Hur ser ni på jävsituationen i att Lars Tapper fick jobbet som projektchef efter att ha lett miljöutredningen som Sweco fick i uppdrag att genomföra sjukhusbygget? Det beslut som låg till grund för tillstånd att bygga på platsen.

Det har inte existerat någon tanke om att det skulle kunna finnas en jävsituation.

Praktiskt om rivning och byggarbete

-Finansieringen. Hur ser finansieringen ut?

Till 60% belånat från bank. Övrigt egenfinansierat och donationer.

Hur garanterar ni att ni kan genomföra de stora byggplanerna mot bakgrund av erfarenheter av andra sjukhus-byggen som blivit fördröjda och fördyrade?

Vi hade flera banker som stod i kö för att få finansiera bygget. Lokaler i centrala Stockholm är en säker affär för dem.

-Finns det villkorat vilken verksamhet som ska bedrivas i byggnaderna? I händelse att Ersta inte vinner framtida upphandlingar om vårdplatser eller att sjukvården ser annorlunda ut? (Frågan ställd pga detta https://www.svd.se/nya-astoriahuset-ger-girigheten-ett-ansikte/om/stadsplanering och https://www.svd.se/maktspelet-bakom-exploateringen-av-stockholm )

Bygglov är beviljat för vårdverksamhet. Övrigt hypotetiskt. Men vi skulle kunna söka användning för annan verksamhet men det är inte aktuellt.

-Stadsmuseum har skriftligt påpekat oro inför sprängningar i området.

Vilket underlag har ni för att kunna spränga utan risker?

Hur ser er plan ut om Stammen 23 skadas av språngningarna?

Vilket försäkringsbolag har ni för sådana händelser och hur går vi boende till väga om skada uppstår?

Ersta återkommer med svar på frågorna.

-Hur ser era riskanalyser ut? Vad kan hända och vad kan drabba oss närboende

utöver sprängskador?

Ersta återkommer med svar på frågorna.

-Hur garanterar ni att boendemiljön blir dräglig under byggtiden?

Buller, framkomlighet, parkeringsplatser?

Ersta återkommer med svar på frågorna.

-Framtida bullernivåer från fläktar mm beror på hur fläktar är planerade i det färdiga bygget. Hur ser planerna för placeringar ut? Vilka nivåer gäller mot Lilla Erstagatan och Stammen 23? Hur ser vår framtida ljudmiljö ut?

Ersta återkommer med svar på frågorna.

-Ljusmiljön. Vilken ljusmiljö kommer det stora glasade huset att ge i vårt område? Lysrörsupplysta stora fönster i flera våningar kommer dygnet runt att lysa upp Lilla Erstagatan och Stammen 23.

Ersta återkommer med svar på frågorna.

-Kommer lungsjuka eller allergiker boende i Stammen 23 med fönster mot Lilla Erstagatan att kunna bo kvar i sina lägenheter under planerad rivningsperiod april-juni 2019?

Hur löser ni problemet?

Ersta återkommer med svar på frågorna.

-Hur ser framtida planering av parkeringsplatser ut med förstorat tryck i området efter utbyggnad av sjukhuset?

Ersta återkommer med svar på frågorna.

Förenklad delgivning av beslut har inkommit till Stammen 23

Fastighet Rabatten 9, Folkungagatan 121 Södermalm.

Diarienummer: 2017-10557

Beslutet avser: Nybyggnad av kompletterande sjukhusbyggnad samt underjordiskt garage med garagenedfart, kiosk, Ersta Nya Sjukhus.

-Stammen 23 frågar:

Vad exakt handlar detta beslut om?

Garage av litet format med nedfart har fått bygglov. Det är inte säkert att det kommer att byggas men bygglovet behövs ifall det blir av.

Hur kan ett överklagande av beslutet påverka planerna?

Ev överklagan kommer att fördröja processen, inte påverka byggplanerna i stort.