NY VIKTIG INFORMATION FRÅN STYRELSEN

ÅRSSTÄMMAN i BRF Stammen 23 ÄGER RUM TISDAG 18 MAJ KL 18.30.

Då det fortfarande råder stor smittspridning av coronaviruset, har styrelsen som tidigare meddelats, beslutat att använda den tillfälliga lagen som möjliggör att genomföra årsstämman som digital stämma med möjlighet att rösta digitalt och med kombination med poströstning.


Medlemmar kommer att via e-mail från SBC få kallelse, inloggningsuppgifter för att delta på stämman via Microsoft Teams, samt möjlighet till sluten omröstning via Percap.

Årsredovisning med kallelse, revisionsberättelse, resultat- och balansräkning, styrelsens proposition, poströstningsblankett mm kommer att delas ut i brevlådorna till alla medlemmar. Eventuella fullmakter måste vara styrelsen tillhanda senast fredag 7 maj och läggs i styrelsens brevlåda Stigbergsgatan 32 B.
Regler för fullmakter, se föreningens stadgar §33.
Poströster måste vara styrelsen tillhanda senast tisdag 11 maj och läggs i styrelsens brevlåda Stigbergsgatan 32 B

Varmt välkomna till årsstämman 2021.
Styrelsen BRF Stammen 23