Nya styrelsen

Tjenare grannar!

Vid årets stämma i brf stammen23 valdes ny styrelse . Den nya har nu konstituerat sig och fördelat ansvaret enligt följande;

Ordinarie ledamöter: 

  • Birgith Lannerö – Ordförande
  • Susanne Walter – Sekreterare
  • Johannes Frenzel – Kassör
  • Thomas Stavenberg – Speciella projekt
  • Bo Wernström  – Fastighetsärenden samt kontaktperson för ENS 

Suppleanter:

  • Nils Landberg – Kommunikation
  • Susanna Dufva- Ledamot
  • Örjan Kylhammar  – Kontaktperson för Föreningslokalen

Nästa styrelsemöte är tisdag 4/6 kl 19 i föreningslokalen. 
18:45 är det ÖPPEN KVART för medlemmar. 

Trevlig helg!

Mvh Styrelsen