Olämplig sortering

Verkar som att någon eller några har sorterat fel. Kärlet för plastförpackningar är nu fullt med blandade grovsopor.

Vore toppen om den som lämnat dessa sopor kan plocka bort detta direkt så att vi kan få plats med rätt sorterat avfall. Det blir också extra kostnader för föreningen om vi inte sorterar rätt.

OM det är fullt i respektive kärl när man skall slänga något så får man lagra sina sopor i sin lägenhet tills nästa tömning eller transportera det till kommunens återvinningscentraler.

Miljögruppen gör ett fantastiskt jobb och vi har ju stor nytta av att ha ett så fint system för återvinning. Bra för oss och bra för miljön!