Påminnelse – poströsta senast 18/6

Årsstämman kommer att hållas 23 juni 2020 på Ersta Konferens.

Alla medlemmar kan poströsta på de förslag som ska tas upp på stämman enligt dagordningen som tidigare delats ut. 18/6 är sista dag.