Renovering av föreningslokalen

Så snart stamrenoveringen är klar så kommer renovering av föreningslokalen att påbörjas. Det innebär att det inte kommer att vara möjligt att boka lokalen under Oktober månad.