Sophantering berör oss alla ! Se lördag 21 okt i porten ! Städdag på gården sönd 22 okt kl 12. Välkomna !

På lördag 21 okt fm ställer sopgruppen ut plasthållare och info om matsortering i porten Lilla Erstagatan 6 samt på Stigbergsgatan 32 A. Matpåsar finns på hyllorna i soprummet. Vi införde matsortering hösten 2016. Nu är det dags för dig som ännu inte gjort det.

Inom Stammen23 har vi målet att källsortera vårt avfall på ett så bra sätt som möjligt, både ut miljöperspektiv, ur praktisk synvinkel samt ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi kan bli fler som sorterar matavfall och på så sätt minska hushållssoporna och dessutom omvandlas vårt matavfall till biogas och växtnäring i form av biogödsel.40 % av hushållssoporna är matavfall. Så sortera mer !

Det har gått åt rätt håll under detta år och nu finns det planer på att öka på ett matavfallskärl till.

Uppmaning ! I återvinningsrummet / miljöstationen måste vi bli bättre på att inte ställa sånt som inte ska stå där t ex, färgburkar, sprayburkar, kemiska produkter. Det ska transporteras till återvinningscentraler eller till de mobila miljöstationerna. Se info under rubrik Avfallshantering.

På städdagen ska båda soprummen sopas !

Ses !

Sogruppen

ELN genom styrelsen