SOTNING AV ELDSTÄDER

INFORMATION OM SOTNING MED TIDSUPPGIFTER 17-19/9 HAR DELATS UT TILL ALLA LÄGENHETER SOM HAR ELDSTAD.

GLÖM INTE ATT SÄTTA NYCKELN I TUBEN OM DU INTE ÄR HEMMA.

OBS! Missar du detta får du själv stå för kostnaden för sotning vid annat tillfälle.

Med vänlig hälsning
Styrelsen