Summering av styrelsemöte 3 okt samt 7 nov.

Nya medlemmar välkomnades och några medlemmar besökte mötet för att bl a prata om temperaturen i lägenheten.Temperaturen regleras med automatik och följer utetemperaturen.

Vi har nu lagt ut information om korttidsuthyrning under rubriken Regler för andrahandsuthyrning. Detta diskuterades på förra stämman och meningen är att vi tar ett beslut om detta på nästa stämma 2018 maj. Framväxten av digitala tjänster f.ör andrahandsuthyrning typ AirBnB har föranlett diskussion bland medlemmar.

En ny rubrik är också Namnskyltar. Vårt hus riades av arkitekt Rolf Bolin och huset stod klart 1029-1930. Byggnaden har klassificerats som riksintresse för kulturmiljövård och Stockholms Stadsmuseum har klassificerat den enskilda byggnaden som grön dvs särskilt värdefull ur kulturhistoriskt, miljömässigt och ur konstnärlig aspekt. Vi vill därför se över och bevara tidstypiska detaljer i huset t ex i trapphuset, vid hissarna, namnskyltar m.m. Se under rubrik Namnskyltar.( ansvarig Ulla West )

Upphandlingen av vårt nya tak är i slutfasen och det är fler entreprenörer som ska samverka i projektet med vårt nya skiffertak. Förhoppningsvis får vi bidrag till det då huset är av kulturhistoriskt intresse.Det kommer att sättas igång 2018 mars / april och pågå i ca 4-5 mån.Vi har god ekonomi i föreningen och kommer inte att behöva göra några hyreshöjningar.Mer info om detta kommer längre fram.

Vi är duktiga på att sortera matavfall och inom kort ställs det ytterligare ett brunt kärl för matavfall i sophuset !

Gårdsgruppen samlar in idee´r till den framtida gårdens utformning. Det som utmärker sig är att många önskar fler sittmöjligheter och gärna i fler grupper, bättre belysning och mindre/ koncentrerade grupper av växter. Har du idee´r om detta så maila Susanna.stenfelt@stockholm.se.

Egentligen är det inget problem att vi är många som använder cykel men det är ett problem att få plats med alla våra cyklar. Vi har två cykelförråd, på Stigbergsgatan och på Lilla Erstagatan.Det finns också cykelställ utanför grinden mot Norska kyrkan.

Till våren kommer vi att gå igenom cykelförråden, se behovet av plats för barnvagnar och se om vi ska ta plats på gården för detta. Ett förslag på plats är bakom miljöstationen. Vi tar gärna emot andra idee´r och förslag hur vi kan göra detta bättre !

Tills slut vill vi informera om att hyresgästen Shoot Location lämnar Stigbergsgatan och Sylvie AB tar över. De har suttit tillsammans en tid.

Trevlig hösthelg önskar vi i Styrelsen !

ELN genom styrelsen