Summering av styrelsemöte och Glad Sommar !

Årsmötet och efterföljande samkväm med ost och vin var välbesökt och en fin kväll !

Gå in under rubrik Årsmöte så ser du protokollet.

Den 8 juni samlades den nya styrelsen för möte och vi välkomnar de nya styrelsemedlemmarna ! 

Den öppna kvarten besöktes av boende som diskuterade fel på mangeln i tvättstugan samt åsikter kring överklagan till Mark och Miljödomstolen om bygget av Ersta Sjukhus. Mobilantennen på taket diskuterades, boenden är missnöjda med utseendet och vi går vidare med frågan nästa vecka och ser hur vi kan hitta en lösning.

Vi kommer att söka bidrag ” för värdefulla kulturmiljöer ” för planeringen av vårt nya skiffertak som kommer att läggas vt 2018.

Vi planerar att dra in fiber i huset för att ligga ” rätt i tiden ”. Det är redan indraget sedan tidigare i huset och vi vill aktivera fibernätverket. Vi orienterar oss på marknaden om olika alternativ.

Styrelsen har bestämt att vi vill snygga till i trapphusen, Som en del i detta vill vi ha enhetliga skyltar dvs den gamla skylthållaren och en mässingskylt med namn i. Ni som inte har en sån en sån kontaktar Kerstin Östberg på kerstin@ostberg.se så hjälper hon dig. Namnskylten kostar 250:- . Undrar du över något så kontaktar du Thomas Högberg eller Ulla West ( styrelsen@stammen23.se )

Fler personer samt styrelsen har nu skickat in överklagan till Mark och Miljödomstolen kring Ersta Sjukhus. Vi trycker mest på att byggnaden blir för stor, att sjukhusparken försvinner ,att det blir mycket bilar i området och ont om P platser !

Styrelsemedlem var på samrådsmöte kring den nya T baneuppgången som planeras att byggas i Stigbergparken.. Vi avvaktar detaljplanen och ser hur vi ska agera. Styrelsen tycker att det är värt att vi engagerar oss i utformningen av uppgången. Bra om fler i huset håller sig ajour med vad som händer. Vad tycker våra medlemmar ?

Det är gjort en villkorsändring av lån där vi har bundit 4 milj lån på 3 år med 1,05% ränta fr o m 1 juli.

Vi har ersatt vår försäkring hos Länsförsäkringar med en hos Vardia. Premien sänktes från 71892 kr till 51716 kr.

Omförhandling av lokalhyran på stigbergsgatan pågår.

Gårdgruppen återkommer med fortsättning av gårdsprojektet efter sommaren.

Styrelsemöten under hösten är som vanligt den första tisdagen i månaden. 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec. Alla är välkomna den första kvarten ! Vi ses 18.45.

Nu ska vi ha en riktigt skön och efterlängtad sommar !

E.L.N       genom styrelsen