Summering av styrelsemöten 9 januari och 6 februari och kommande möte tisd 6 mars kl 19.

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum tisd 6 mars kl 19. Vi kommer då att ha en xtra stämma då vi vill göra stadgeändringar. Ändringarna gäller möjlighet att ta ut en extra administrativ avgift för andrahandsuthyrning samt på vilket sätt kallelsen ska gå ut till medlemmarna kring Årsstämman. Vi ser nu över våra stadgar så att de stämmer med nya bestämmelser. Mötet inleds med information kring planering av vår innegård !

Angående den planerade T baneuppgången i Folkungaparken har Landstinget haft synpunkter på storleken och  utformningen av ingången till T banan, man anser att den blir för stor. Dessutom strider den mot Stockholm´ s parkplan. Bra tycker vi som håller med. Styrelsen håller sig uppdaterad i ämnet.

En boende har uppmärksammat att det finns komposterbara platspåsar som man kan använda till matavfall vilket vore toppen. Våra bruna pappåsar tenderar att bli blöta. Vi kollar upp.

De som inte har hämtat ny  ” Ej reklamskylt ” i mässing kan göra det. Skriv till styrelsen@stammen23 och se information under rubrik Namnskyltar m.m.

Belysningen i tvättstugan kommer att förbättras.

Vi ser över dörren till återvinningshuset då det kommer in mycket löv under dörren.

Tyvärr har väggen på Lilla Erstagatan blivit nerklottad och vi har kontakt med saneringsföretaget. Det måste dock vara mildare väder när detta tas bort , så vi väntar in lite mer värme.

Måndag 7 maj är det Årsstämma.

Hoppas vi ses tisdag 6 mars !

 

ELN genom styrelsen