Summering av styrelsemötet 5 sept.

Ett par medlemmar besöker styrelsemötet första kvarten för att hälsa på och att de har flyttat in i huset. Andra besökte mötet för att beskriva det trånga cykel förrådet på Stigbergsgatan 32 A. Det beslutades att hitta en åtgärd till städdagen.

Enligt underhållsplanen ska stammarna spolas detta år och det görs denna vecka 25-27 sept. se info i trapphuset. Ulla W har inventerat tidstypiska detaljer i huset och vi ska titta på prisbilden över t ex om vi ska återställa knoppar på räckena i trappuppgångarna. Styrelsen har också tidigare tagit beslut om att köpa in enhetliga ” Ej reklam-skyltar ” i mässing för samtliga lägenheter. Vidare har vi kontaktat samtliga bostadsrättsinnehavare som inte har en enhetlig namnskylt på sin dörr för åtgärd. Skylthållare erhålles av föreningen och namnskylten betalar varje medlem själv. Angående taket söker vi nu bidrag för den ökade kostnaden för skifferplattor och planen för omläggningen är att den kommer att sättas igång under våren 2018.Översyn av inhämtade offerter pågår. Det kommer att bli dammigt på vinden under om byggnationen och det kan finnas skäl att skydda sina tillhörigheter i vindarna. Mer information kommer att presenteras längre fram.

Vi har en Tre mast på taket som det fattades beslut om på Årsstämman för två  år sedan. Det framkom klagomål på utseendet och efter att ha gått igenom avtal och olika synpunkter kommer vi ha kvar den som den ser ut nu.

Vi hade anledning att diskutera pantsättningsavgift och styrelsen finner ingen anledning att ändra våra rutiner om uttagande av pantsättningsavgifter. Dvs.för varje nytt lån tar styrelsen ut en avgift.

FT- drift , vårt servicebolag, har åkt ut på reparationer som vi i huset kan utföra själva, tex byta batteri i brandvarnare m.m. Innan FT- drift tar ett uppdrag av ej akut karaktär bör styrelsen tillfrågas. Det kostar att använda dem för saker som vi kan göra själva.

Styrelsen beslutar om att tydliggöra på hemsidan vad som gäller vid uthyrning av sin bostadsrätt. Hyresvärden ansvarar för att hyrestagare kan husets regler såsom  sop-sortering, tvättstugan och takterrasserna. Mer info kommer.

Städdagen nalkas och det kommer att sättas upp lappar om det. Alla är välkomna att hjälpa till, möbler ska in och gården ska ansas. Det bjuds på kaffe. Den 9 okt kommer våra sopkärl / soprum att tvättas ur. Johannes är ansvarig. Vem hjälper honom ? Anmäl dig till styrelsen@stammen23.se

Nästa styrelsemöte tisd 3 okt 18.45 . Öppen kvart för boende till 19.00   Välkommen !

E LN   Genom styrelsen