Summering av styrelsemötet torsd 2 mars.

Nya medlemmar hälsas välkomna till vår förening !

Vi söker IT kompetens inom föreningen. Om du har kunskaper kring bredband / fiber eller blogg / WordPress så hör gärna av dig. Vi är många i huset som har olika kunskaper som kommer väl till pass i vår förening. Vi har som mål att jobba kring våra gemensamma frågor i mindre arbetsgrupper.

Var det gäller bredband kommer vi så småningom försöka gå över till fiber.

Vi kommer att skriva på ett nytt avtal för sophantering med samma leverantör som vi har använt tidigare. I slutet av april kommer vi få kärl för att kasta plast i och även kärl för blandpapper som inkluderar kartong. Tanken är att minska grovsoporna som är den större kostnaden.Tyvärr kommer vår byteshylla att försvinna då den inte kommer att få plats. Information kommer i April.

Vi tittar också på nya elavtal och framförallt ” grön el ” som är vindkraft och väntar just nu på ytterligare upphandlingsavtal.

Taket kommer att läggas om antagligen med början  under 2017.och kostnaden ligger inom befintlig budget.

Diskussion om brandsäkerhet har uppkommit och styrelsen kommer att göra en inspektion ang. brandvarnare, utrymningsvägar och skyltar för utgång. Vi vill också uppmärksamma att det råder RÖKFÖRBUD på våra takterasser. ! Angående barnvagnar i entre´n avvaktar vi brandsynen som ska göras i vår.Framöver kan det bli aktuellt att ställa fler barnvagnar i cykelrummet alt ta in den i lägenheten.

Vi har en fin ” träfflokal ” vid gatan som är till för alla boenden. Här kan man hyra för privat bruk.Man bokar genom att kontakta styrelsen, styrelsen@stammen23.se. Därefter kommer ett bokningsmail till dig.Du bokas då in i kalendern och mailar igen när det är dags för nyckeln.

Det har kommit önskemål om ” en ny innegård” , kanske mer sittyta, mer stå/ gå plats, organiserade växtgrupper, annat ? Det finns några boenden som är intresserade av att se över detta. Är du intresserad får du gärna vara med. Maila styrelsen@stammen23.Vårens städdag på gården kommer att äga rum i april / maj.

Andra saker som bestämdes vid mötet är att vi alla boenden ska ha enhetliga skyltar på våra dörrar dvs en ” skythållare ” och en skylt .Du beställer skylten under rubriken ” fel och fix ”. 5 st boenden har ingen skylthållare vilka kommer att betalas av föreningen. Vidare bestämdes att vi har gemensam färg på våra markiser. En grön färg som vi kommer att få färgkoden på.

Vi har haft inspektion av hissarna. Hiss C åtgärdades längst ner i lädret.

 

Nu hoppas vi på en tidig vår !

E  LN       genom styrelsen