Träna på gården i vinter?

Vill du röra på dig lite extra i vinter? Nu finns chansen – i samband med snöfall.

Stammen23 IF rekryterar nu frivilliga som kan hjälpa till med snöskottning och sandning av föreningens gård.

Intresserade kan anmäla sig till styrelsen på styrelsen@stammen23.se