Upprop !

Det är ca 50 % av våra hushåll som separerar matavfall idag och som har hämtat ut material för att sortera matavfall och vår ambition är förstås att det ska öka.Stockholm har som mål att år 2020 ska mängden öka till 70%.Det är en utmaning där vi alla kan bidra !

40% av det vi kastar i hushållssopor är mat ! Om matrester och potatisskal sorteras ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel. En stor vinst!

Helst ska vi ju inte kasta mat överhuvudtaget !

Vi hoppas att så många som möjligt ser detta som en möjlighet att hjälpa till med en miljöförbättrande åtgärd och samtidigt sänka kostnaderna för föreningens avfallshantering. Visste du att på 5 kg matavfall kan en personbil köra nästan 1 mil och att matavfallet från 3000 personer räcker för att köra en stadsbuss i ett helt år !

Så fyll den bruna påsen med bröd , äggskal, pasta, ris, grönsaker, frukt, kött, fisk, skaldjur, the, kaffesump, filter, ofärgat hushållspapper och potatisskal !

Du som inte har grejorna, matpåse, plasthållare och vaskskrapa kan hämta det hos någon ur sopgruppen ( sopor@styrelsen.se ). Hör av dig !

Vi vill se mer matavfall !!!!

 

Sopgruppen           ELN genom styrelsen