Valberedningens förslag till ny styrelse på Årsstämman månd 7 maj.

Valberedningen kommer att presentera sitt förslag om val av den nya styrelsen på mötet. Förslaget ser ut enligt följande :

Ordinarie :

Thomas Stavenberg, 1 år kvar

Camilla Rosell, 1 år kvar

Bo Wernström, 1 år kvar

Ulla West, nyval 2 år

Anna Knutsson, nyval 2 år

Suppleanter :

Johannes Frenzel , nyval 2 år

Birgith Lannerö, nyval 2 år

Freja Idbratt, fyllnadsval 1 år

Välkomna på mötet !

 

ELN genom styrelsen