Vill du engagera dig?

Är du intresserad av att engagera dig i någon specifik fråga eller har kompetens som kan vara särskilt värdefull för vår bostadsrättsförening? Stammen 23 välkomnar alla medlemmars engagemang, oavsett vilket nivå man vill engagera sig på.

Just nu pågår dessutom valberedningens arbete med att ta fram kandidater till styrelsen inför årsstämman 2019. Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och ansvarar bland annat för att föreningens egendom förvaltas och underhålls enligt plan. Som förtroendevald i styrelsen får man en mycket god inblick i hur föreningen fungerar, men också möjlighet att bidra utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper.

Skulle du vilja engagera dig i styrelsearbetet, eller vill du tipsa om någon som du tror skulle vara särskilt lämplig? Kontakta valberedningen, valberedningen@stammen23.se.