Miljöpolicy

Brfs Stammen23 strävar efter ett hållbart boende där medlemmarna känner ansvar för minskad miljöpåverkan i enighet med lagar och föreskrifter.

Det sker genom att:

  • hushålla med energi och vatten.
  • minska avfallet och öka mängden återvunnet avfall.
  • välja produkter och tjänster som i möjligaste mån bidrar till bra miljö och att det är ekonomiskt försvarsbart.
  • Vi ska ej använda och hälla ut skadliga miljögifter och skadliga kemikalier.

Styrelsen beslutar om och följer upp miljöplanen. Policyn och planen ska vara tillgängliga för medlemmarna.

Miljöplan för 2017

  • föreningen ska fortlöpande inventera, trimma och följa upp energiförbrukningen.
  • föreningen ska sträva efter att välja miljömedvetna leverantörer och tjänster.
  • styrelsen ska hålla sig ajour med miljölagstiftning som berör bostadsrättsföreningen.

E L N genom styrelsen