Uthyrning i andrahand

Regler för långtidsuthyrning finns beskrivna i föreningens stadgar. De säger kortfattat att all uthyrning i andra hand ska godkännas av styrelsen och där anges också när styrelsen godkänner andrahandsuthyrning samt under vilka former andrahandsuthyrning ska ske. Från 1 januari 2020 tar föreningen ut en
administrationsavgift på 10% av prisbasbelopp för andrahandsuthyrning från den aktuella medlemmar.

Framväxten av digitala tjänster för andrahandsuthyrning, typ AirBnB, har dock väckt ett antal frågor bland medlemmarna. På föreningsstämman 2016 beslutades att medlemmarna får möjlighet att hyra ut sina lägenheter kortare perioder, under förutsättning att styrelsen hålls informerad.

Regler för korttidsuthyrning.

  • Medlem i Stammen23 har rätt att hyra ut sin lägenhet under kortare tid, t ex  i samband med semester.
  • Ansökan om upplåtelse av lägenheten i andra hand ska göras genom att skicka den blankett som finns på sbc.se via mejl till styrelsen. Själva dokumentet hittar man på www.sbc därefter loggar man in på Mitt SBC och under fliken Blanketter finns ”Andrahandsupplåtelse – ansökan om samtycke” .
  • Medlemmen är skyldig att informera sina gäster om huset och de regler som gäller i huset. Se rubrik Information för nya medlemmar.
  • Medlemmen är ansvarig för sina gäster och de eventuella problem som dessa kan tänkas orsaka under sin vistelse i huset.
  • Möjligheten att hyra ut i andra hand under kortare perioder är begränsad till högst 3 veckor ( 21 dagar) totalt per år.

Ladda ner blankett för upplåtelse av lägenheten i andra hand.