Uthyrning av lägenhet

Regler för andrahandsuthyrning finns beskrivna i föreningens stadgar. De säger kortfattat att all uthyrning ska godkännas av styrelsen samt under vilka former uthyrningen får ske. Se nedan hur du ansöker beroende på uthyrningsform. Vid all uthyrning ska de närmaste grannarna informeras, och hyresgästen ska ha tillgång till larmnummer och information om felanmälan under dennes vistelse i lägenheten. Finns det frågor tveka inte att höra av dig till styrelsen mejl till styrelsen

Andrahandsuthyrning

 • Medlem i Stammen23 har rätt att ansöka om uthyrning av sin lägenhet under längre tid, t ex  i samband med studier eller arbete på annan ort, längre utlandsvistelse m.m.
 • Gå till hemsidan https://www.sbc.se/ och klicka på Logga in. Väl inloggad klickar du på ”Din lägenhet/lokal” i menyn till vänster, sen hittar du knappen ”Ansökan om andrahandsuthyrning” till höger på skärmen.
 • Gör din ansökan och följ de olika stegen och bifoga eventuella underlag.
 • Medlem är skyldig att informera sina gäster om huset och de regler som gäller i huset. Se rubrik Information för nya medlemmar.
 • Medlem är ansvarig för sina gäster och de eventuella problem som dessa kan tänkas orsaka under sin vistelse i huset.
 • Från 1 januari 2020 tar föreningen ut en administrationsavgift på 10% av prisbasbelopp per år för andrahandsuthyrning. Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kr.

Korttidsuthyrning (högst 28 dagar per år)

 • Medlem i Stammen23 har rätt att ansöka om uthyrning av sin lägenhet  under kortare tid, t ex  i samband med semester.
 • Möjligheten att hyra ut lägenheten under kortare perioder är begränsad till högst 28 dagar totalt per år.
 • Under uthyrning är medlemmen ansvarig för sina gäster och för att de följer föreningens policy gällande hur vistelse i huset genomförs.
 • Medlemmen är skyldig att informera sina gäster om huset och de regler som gäller i huset och avfallshantering under fliken, ”Källsortering av avfall inom BRF Stammen 23”
 • Vid korttidsuthyrning är det inte tillåtet att ge hyrestagaren tillgång till, vinden, källaren, takterrasserna eller tvättstugan. Det är viktigt att endast låna ut nyckel som passar till porten och gården, nyckel märkt med ”PORT”. Inga andra nycklar får lämnas ut.
 • Styrelsen uppmuntrar varje medlem att meddela närmaste grannar vid varje uthyrningstillfälle så att de så att de har koll på vad som sker.
Ansöka om uthyrning (korttidsuthyrning)
 • Inför varje uthyrning ska medlem ansöka om godkännande för uthyrning genom SBC. Detta görs genom att medlemmen går till hemsidan https://www.sbc.se/ och klickar på Logga in. Väl inloggad klickar du på ”Din lägenhet/lokal” i menyn till vänster, och sedan ”Ansökan om andrahandsuthyrning” till höger på skärmen.
 • Gör din ansökan och följ de olika stegen. Uppgifter om namn, telefonnummer och e-postadress är ett krav.