Cykelparkering

Cykelparkering finns i föreningens 2 cykelrum, ett i gången mellan 32A och 32B samt ett av garagen på Lilla Erstagatan 6.Vidare finns cykelställ på sidan av fastigheten i backen upp mot Ersta Högskola. Parkering av cyklar på gården och i trapphusen är inte tillåtet.

Inbrott i natt

I natt var det inbrott i återvinningshuset och trädgårdshuset. 

En medlem stötte på en påverkad man vid 05.15 som rumsterade runt bland våra sopor och eventuellt kan det försvunnit något trädgårdsredskap. Han försvann ganska snabbt iväg.

Inget tyder på att tjuven varit någon annanstans. 

Bra om vi tillsammans håller lite extra uppsyn nu när det är varmt och behagligt för nattarbetande småtjyvar. Se till att portar och dörrar stängs ordentligt. Ställ inte upp dörrar till vinden, cykelrummen etc.


Om någon märkt eller märker något ytterligare så kan ni kontakta styrelsen.

Rökutveckling i 32B i natt

Som en del hört och blivit varse i natt har  brandkåren gjort en utryckning till vårt hus vid 04.30 i natt 9/5.
Orsaken var att rök/lukt spreds i 32B.

Brandkåren identifierade problemet till sk ”torrkokning” i en lägenhet. Inga skador har uppstått.

Brandbefälet påpekade starkt vikten av att vi ALLA har  fungerande brandvarnare i våra lägenheter.

Viktig information angående injustering av värmesystemet och tillträde till alla lägenheter.

Syftet är att få ”bättre” och jämnare inomhustemperatur i huset.

Styrelsen har anlitat Qsec för injustering av värmesystemet. Det innebär att vi måste få tillträde till alla lägenheter, lokaler och garage. Arbetet kommer ske i tre etapper:

 1. Inventering av värmesystemet kommer genomföras tisdagen 25 maj samt
  onsdag 26 maj. Separat information från Qsec bifogas och kommer
  även distribueras av Qsec.
 2. Uppdatering och installation av värmesystemet vilket bl a omfattar utbyte
  av ventiler och termostater på alla element. Det planeras att genomföras i
  augusti eller september.
 3. Uppföljning och finjustering kommer genomföras under nästa
  värmesäsong, d v s i vinter.

Separat och utförlig information kommer distribueras inför varje etapp av Qsec.

Styrelsen Stammen 23

Information om kallelsen till årsstämman

Kallelsen och årsredovisningen har delats ut i brevlådor till alla i huset. De som har annan adress har fått den med post.
Vi kommer INTE att skicka ut detta per e-post som meddelats tidigare.
Anmäl dig till årsstämman den 18/5 genom att följa instruktionerna i det utsända materialet.

Det är alltså ingen som får kallelse via e-post.

Välkommen/ Styrelsen

Biblioteket Stammen

Nu öppnas förenings bibliotek snart. Biblioteket inrättas i tvättstugan. Där kan man låna/läsa/byta böcker.

Det som händer är att bokbytarhyllan flyttar från 32ans port till tvättstugan. Det är ju trevligt att kunna sitta och läsa en bok när man väntar på torktumlaren men framförallt får vi bort brandfarligt material i porten.

Flyttar snart…

Digital After Work med dina grannar på tisdag 27/4


image.png

Välkommen till ännu en unik AW! Vår granne Maria Melbing kommer att ge oss en inblick i några av världens utmaningar och det förbättringsarbete som pågår med stor uthållighet och kraft inom Sida.

 • Visste du att över 76 procent av människor i extrem fattigdom lever i sköra och konfiktdrabbade länder?
 • Visste du att 600 000 företag inom jordbrukssektorn i Tanzania har fått lån genom ett Sida-stött garantistöd? Stödet har extra fokus på kvinnor.

När vi har lyssnat till Maria, hinner vi också gå varvet runt och lära känna varandra lite bättre.

Ta med något gott att dricka (kaffe, te, vin…) och slå dig ned vid din dator. 

Tid: Tisdag 27 april kl 17.30 – ca 18.30

Plats: Klicka på den här länken, så blir du insläppt i mötet:   https://zoom.us/j/97488348826

Om du är ovan vid digitala möten, så kan vi öva någon dag i förväg. Maila anna-karin@linghamenterprise.se, så löser vi det.

Välkommen till en viktig och trevlig pratstund med dina grannar!

____________________________

Delta i Trivselgruppen

Vill du vara med i husets trivselgrupp, som ordnar trevliga tillfällen att träffas? Maila till styrelsen@stammen23.se. Välkommen!

NY VIKTIG INFORMATION FRÅN STYRELSEN

ÅRSSTÄMMAN i BRF Stammen 23 ÄGER RUM TISDAG 18 MAJ KL 18.30.

Då det fortfarande råder stor smittspridning av coronaviruset, har styrelsen som tidigare meddelats, beslutat att använda den tillfälliga lagen som möjliggör att genomföra årsstämman som digital stämma med möjlighet att rösta digitalt och med kombination med poströstning.


Medlemmar kommer att via e-mail från SBC få kallelse, inloggningsuppgifter för att delta på stämman via Microsoft Teams, samt möjlighet till sluten omröstning via Percap.

Årsredovisning med kallelse, revisionsberättelse, resultat- och balansräkning, styrelsens proposition, poströstningsblankett mm kommer att delas ut i brevlådorna till alla medlemmar. Eventuella fullmakter måste vara styrelsen tillhanda senast fredag 7 maj och läggs i styrelsens brevlåda Stigbergsgatan 32 B.
Regler för fullmakter, se föreningens stadgar §33.
Poströster måste vara styrelsen tillhanda senast tisdag 11 maj och läggs i styrelsens brevlåda Stigbergsgatan 32 B

Varmt välkomna till årsstämman 2021.
Styrelsen BRF Stammen 23