Arbetet i Stigbergsparken

I Stigbergsparken pågår produktionen i hisschaktet för fullt. Under oktober sprängde vi oss ned ytterligare och under november har förstärkning och injektering av berget pågått.
Genom raiseborrhålet schaktar vi ner bergmassor, som lastas ut via arbetstunneln i Londonviadukten.

Sprängningar ovan jord återupptas i Stigbergsparken vecka 48. Sprängningar ovan jord görs i det blivande hisschaktet.

Sprängningar kan förekomma måndag-fredag på fasta tider, kl. 09.30, 11.00, 13.00, 14.45 och 18.45. Notera att samtliga tider inte nödvändigtvis nyttjas varje dag.

Ljudsignaler råder innan och efter varje sprängning. Tänk på att följa anvisningar, flaggvakter och annan information från personalen på plats om du vistas i området.

Läs mer om arbetet i parken här

Välkommen på visning av nya sjukhuset!

Nu har nyhetsbrev gått ut via mail till de som följer Nya Sjukhusets framfart. Jag delar texten även här, alla medlemmar i bostadsrättsföreningen kan anmäla sig, se instruktioner längst ner. / William, ansvarig för styrelsens omvärldsbevakning.

Välkommen på visning av nya sjukhuset!

Till gamla och nya Ersta-vänner, grannar och medlemmar,

Efter drygt fyra och ett halvt års intensiva byggarbeten – och nära 6 års planering innan dess – har vi nu äntligen öppnat vårt nya sjukhus och börjat välkomna patienter och besökare.

Vi är tacksamma för det tålamod och engagemang ni som följt bygget har visat under årens gång med utmaningar som buller och stök.

Därför vill vi nu gärna bjuda in er till en gemensam träff i våra nya fina lokaler. Vi inleder med mässa i det nyinvigda kapellet i sjukhusets entréhall för att sedan gemensamt ta oss till personalmatsalen på plan 8 där vi bjuder på enklare förtäring och berättar om sjukhusets gestaltning, konst och Ersta kulturscen.

Datum: Tisdag 14 november

Tid: Mässa kl 16:30-17.00. Visning kl 17:15-18:30.

Plats: Samling i Ersta sjukhus entré, Folkungagatan 125

Medverkar gör Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni, Jemima Bentham, verksamhetschef Ersta kyrka, Emma Olbers, inredningsdesigner och Amelie Edlund, konstansvarig på Ersta diakoni. 

Vänligen anmäl dig via e-post till madeleine.nilsen@erstadiakoni.se  senast den 7 november.

Varmt välkommen!

Viktig information om två kommande arbeten i fastigheten

I samband med stölden av flera stuprör blev en del av fasaden mot innergården skadad då regnvatten trängde in i putsen. Denna skada kommer att åtgärdas under nästa vecka, men arbetet med att bygga upp en ställning vid skadeområdet kommer att ske redan imorgon, fredag 13/10. Entreprenören kommer inte att behöva tillgång till några lägenheter för att åtgärda denna skada.

I samband med besiktningen av fönsterrenoveringen påvisades flera yttre
putsskador i framför allt fönstersmygarna i flera lägenheter. I samband med arbetet med putsskadan på fasaden , kommer samma entreprenör att åtgärda skadorna i fönstersmygarna. Detta arbete kommer att utföras efter arbetet i med fasaden. Entreprenören kommer att behöva tillgång till flera
lägenheter för att kunna komma åt fönstersmygarna på utsidan.
Berörda
lägenheter kommer att få en separat avisering så snart vi har fått mer information.

Vi är medvetna om att arbetet utförs med ganska kort varsel, men vi bedömde att det var värdefullt att få skadorna åtgärdade innan vintern och när det nu dök upp en möjlighet att utföra arbetet, valde vi att ta den. Vi hoppas att ni kan ha överseende med detta.


Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta styrelsen genom styrelsen@stammen23.se.

Byte av energimätare i er fjärrvärmecentral

Under perioden 22/5 till 26/5 kommer Stockholm Exergi att byta energimätare i er fjärrvärmecentral.

Syftet är att säkerställa korrekt mätning enligt Stockholm Exergis riktlinjer och gällande myndighetskrav som fastställer hur ofta utrustningen ska bytas. Under bytet kommer det att vara avbrott i fjärrvärmeleveransen till fastigheten i ca 15–30 minuter. Det innebär att värme och varmvatten inte kommer att vara tillgängligt under avbrotten.

För eventuella frågor kontakta vår underleverantör ONE Nordic AB på 0771-30 43 94 eller mejla stockholm.exergi@one-nordic.se