Styrelsen 2023-2024

Styrelsen sammanträder normalt första tisdagen varje månad (med reservation för ändringar) i föreningslokalen på Lilla Erstagatan och styrelsemötet inleds alltid 18.45 med 15 minuter öppen styrelse då alla medlemmar i föreningen är välkomna.

Nästa möte är
4 januari
6 februari
5 mars
9 april

Ni kan nå oss på styrelsen@stammen23.se.

Marcus Laurén, Ordförande

Örjan Kylhammar

Susanne Walther

Sven-Åke Nilsson

Lena Peterson

William Zethraeus

Isabel Liliestrand

Leif Hed