Styrelsen 2020-2021

Styrelsen sammanträder normalt första tisdagen varje månad i föreningslokalen på Lilla Erstagatan och styrelsemötet inleds alltid 18.45 med 15 minuter öppen styrelse då alla medlemmar i föreningen är välkomna.

Ni kan nå oss på styrelsen@stammen23.se.

Birgith Lannerö, ordf
070 779 33 78
birgith.lannero@gmail.com

Thomas Stavenberg
070 529 40 66
thomas.stavenberg@hotmail.com

Bo Wernström
070 681 31 59
bo.wernstrom@svevia.se

Johannes Frenzel
johannes@frenzel.se

Örjan Kylhammar
orjan.mobil@gmail.com

Susanna Dufva
sussiedufva@icloud.com

Susanne Walther
susanne.walther@st.org

Per Torstensson
phtorstensson11@gmail.com