Styrelsen 2024-2025

Styrelsen sammanträder normalt första tisdagen varje månad (med reservation för ändringar) i föreningslokalen på Lilla Erstagatan och styrelsemötet inleds alltid 18.45 med 15 minuter öppen styrelse då alla medlemmar i föreningen är välkomna.

Möten för hösten 2024
13 augusti
3 september
1 oktober
5 november
3 december

Ni kan nå oss på styrelsen@stammen23.se

Marcus Laurén, Ordförande

Leif Hed

Lena Peterson

Sven-Åke Nilsson

William Zethraeus

Isabel Liliestrand

Petter Danckwardt

Adam Andsberg

Ellen Franzén