Källsortering av avfall inom BRF Stammen 23

Källsortering av avfall inom BRF Stammen 23

I Stammen 23 tillämpar vi noggrann källsortering enligt följande:

I sophuset:
Matavfall: brödrester, äggskal, pasta, ris, grönsaker, frukt, kött, fisk, skaldjur, teblad,
tepåsar, kaffesump, filter och ofärgat hushållspapper ska sorteras i bruna papperspåsar
och läggs i de bruna sopkärlen. I den utdelade broschyren och på skyltar finns mer information.

I miljöstationen:
Glas – ofärgat
Glas – färgat
Elektronikavfall – småelektronik som får plats i avfallskärlet
Större saker som TV-apparater, dammsugare etc. måste du själv lämna till kommunens
återvinningscentraler
Batterier – läggs i röd batteriholk
Glödlampor – här läggs det som får plats i tunnan. Lysrör som inte får plats måste du
själv lämna till kommunens återvinningscentraler
Metall – enbart metallförpackningar. Större metallföremål (stativ, gardinstänger mm)
lämnas till kommunens återvinningscentral
Blandpapper – tidningar, reklambroschyrer, kartong, wellpapp, kontorspapper m.m. Även papperskassar kan lämnas här. OBS! Givetvis ska alla kartonger vikas ihop för att det ska få plats i avfallskärlen
Plast – mjuka och hårda plastförpackningar. Mindre frigolitbitar kan också sorteras som
plast, större som grovsopor. Har du småbitar av frigolit måste de läggas i plastpåsar,
annars blir det så skräpigt när de tömmer kärlet.
Övriga plastföremål t.ex. blomkrukor lägger du bland grovsoporna.
Grovsopor – det som inte lämnas på kommunens återvinningscentral eller kan
källsorteras i de fraktioner vi har i miljö-stationen. Större föremål som möbler, skidor,
madrasser, stativ, gardinstänger mm ska inte kastas här.

Övrigt hushållsavfall som inte kan källsorteras läggs i de gröna sopkärlen i sophuset.

Virke, allt sorts byggavfall, vitvaror, färgburkar, sprayburkar och andra kemiska produkter måste
du själv lämna till kommunens återvinningscentral.

Kommunens återvinnings-centraler finns bl.a. i Östberga/Årstafältet samt i Högdalen. Det finns dessutom en mobil miljöstation som kommer till Södermalm enligt turlista.
www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-
sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/mobila-miljostationen/

ALLA måste hjälpas åt att källsortera sitt avfall på rätt sätt. Det är inte bara nödvändigt ur miljösynpunkt utan sänker också våra kostnader för avfallshanteringen!

Glöm inte att trycka till locket på hushållskärlen – annars blir det mums för råttorna.
Vi är 87 lägenheter som ska dela på soputrymmet, paketera snålt!

Har du frågor kan du kontakta miljögruppen, miljo@stammen23.se

Vill du skänka bort något istället för att kasta kan du gärna använda Facebook-sidan ”Vi
som bor i Stammen 23”. Det går också bra att köpa och lämna in begagnade saker på
Ersta Secondhand på Erstagatan.

Hälsningar från Miljögruppenmiljo@stammen23.se

Källsortering av avfall inom BRF Stammen 23

I Stammen 23 tillämpar vi noggrann källsortering enligt följande:

I sophuset:
Matavfall: brödrester, äggskal, pasta, ris, grönsaker, frukt, kött, fisk, skaldjur, teblad,
tepåsar, kaffesump, filter och ofärgat hushållspapper ska sorteras i bruna papperspåsar
och läggs i de bruna sopkärlen. I den utdelade broschyren och på skyltar finns mer information.

I miljöstationen:
Glas – ofärgat
Glas – färgat
Elektronikavfall – småelektronik som får plats i avfallskärlet
Större saker som TV-apparater, dammsugare etc. måste du själv lämna till kommunens
återvinningscentraler
Batterier – läggs i röd batteriholk
Glödlampor – här läggs det som får plats i tunnan. Lysrör som inte får plats måste du
själv lämna till kommunens återvinningscentraler
Metall – enbart metallförpackningar. Större metallföremål (stativ, gardinstänger mm)
lämnas till kommunens återvinningscentral
Blandpapper – tidningar, reklambroschyrer, kartong, wellpapp, kontorspapper m.m. Även papperskassar kan lämnas här. OBS! Givetvis ska alla kartonger vikas ihop för att det ska få plats i avfallskärlen
Plast – mjuka och hårda plastförpackningar. Mindre frigolitbitar kan också sorteras som
plast, större som grovsopor. Har du småbitar av frigolit måste de läggas i plastpåsar,
annars blir det så skräpigt när de tömmer kärlet.
Övriga plastföremål t.ex. blomkrukor lägger du bland grovsoporna.
Grovsopor – det som inte lämnas på kommunens återvinningscentral eller kan
källsorteras i de fraktioner vi har i miljö-stationen. Större föremål som möbler, skidor,
madrasser, stativ, gardinstänger mm ska inte kastas här.

Övrigt hushållsavfall som inte kan källsorteras läggs i de gröna sopkärlen i sophuset.

Virke, allt sorts byggavfall, vitvaror, färgburkar, sprayburkar och andra kemiska produkter måste
du själv lämna till kommunens återvinningscentral.

Kommunens återvinnings-centraler finns bl.a. i Östberga/Årstafältet samt i Högdalen. Det finns dessutom en mobil miljöstation som kommer till Södermalm enligt turlista.
www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-
sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/mobila-miljostationen/

ALLA måste hjälpas åt att källsortera sitt avfall på rätt sätt. Det är inte bara nödvändigt ur miljösynpunkt utan sänker också våra kostnader för avfallshanteringen!

Glöm inte att trycka till locket på hushållskärlen – annars blir det mums för råttorna.
Vi är 87 lägenheter som ska dela på soputrymmet, paketera snålt!

Har du frågor kan du kontakta miljögruppen, miljo@stammen23.se

Vill du skänka bort något istället för att kasta kan du gärna använda Facebook-sidan ”Vi
som bor i Stammen 23”. Det går också bra att köpa och lämna in begagnade saker på
Ersta Secondhand på Erstagatan.

Hälsningar från Miljögruppenmiljo@stammen23.se

Thomas Höglund Lilla Erstagatan 6

Jonas Gardell Lilla Erstagatan 6

Johannes Frenzel Stigbergsgatan 32 A

Susanna Dufva Stigbergsgatan 32A