Störningar i värmen hela veckan

Inför injusteringen av värmesystemet denna vecka hade värmen inte kommit igång som planerat. Vår driftentreprenör var här i morse och nu fungerar värmen.

Företaget Qsec som utför injusteringen är tvungna att stänga av värmen i delar av huset periodvis för att kunna utföra sitt arbete.

Qsec lovade att i möjligaste mån minimera stoppen men nu visade det sig tyvärr att stoppen blir mer omfattande och längre än planerat. Det beror på hur värmesystemet är utformat. Dokumentationen, som vi har, är bristfällig varför det var omöjligt för Qsec att förutse problemen.

Tyvärr kommer därför störningar i värmen pågå hela veckan.

Trångt i Cykelförråden

Vår cykelförvaring är en aktuell fråga där vi i Cykelgruppen tittar på långsiktiga lösningar.

Som en tillfällig lösning är det nu möjligt att ställa cyklar, ca 10 st på gården, bakom miljöstationen. Dock inga skrymmande paketcyklar. Cyklarna får enbart stå placerade i cykelstället. När det är fullt parkeras cyklarna i cykelrummet eller utanför grindarna.

Fundera också på om du använder din cykel, om inte så vore det bra att förvara den t ex på vinden. 

Om du vill sälja eller skänka din cykel har vi en kontakt med en ” cykelåtervinning ” på Södermalm. www.cykelatervinning.com

Söndagen den 3 okt är det arbetsdag  på gården. Det finns då möjlighet att få hjälp att förflytta din cykel.
Vi kommer också att platta till jorden vid cykelstället på gården och klippa gräset utanför grindarna.


Cykelgruppen
Fredrik & Elisabeth

Trädgård & städdag

Välkommen till höstens trädgårds- och städdag, söndagen den 3 oktober kl 10.

Den 3 oktober är det dags att ge vår innergård och huset lite kärlek inför hösten. Buskar ska beskäras, ogräs ska bort och gångar ska krattas. Vindar och gemensamma utrymmen ska ses över och rensas från lösa föremål. Det kommer att finnas en container på plats utanför porten vid Lilla Erstagatan 6 över helgen. Där samlar vi trädgårdsavfall och lösa föremål. Det finns också möjlighet att göra sig av med saker som inte kan ställas i återvinningsrummet. 


Vi kommer att hjälpas åt att kasta de lösa föremål som finns på vindar, i cykelrum och gemensamma utrymmen, om de inte plockas bort eller görs anspråk på före städdagen. Se bilder nedan på de föremål som är i riskzonen att slängas.

Vänligen se särskilt över de saker som finns i cykelrummet, utöver cyklar. Vi har begränsad plats för cyklar, så andra saker såsom barnvagnar, pulkor och sparkcyklar behöver förvaras hos respektive ägare. 

Hoppas att vi ses den 3 oktober! Det brukar vara trevligt att umgås och göra fint i trädgården och huset tillsammans. 

Alla insatser – både kortare och längre – är välkomna. Vi samlas kl 10 på innergården och avslutar med gott fika när vi är färdiga. 
Vänliga sensommarhälsningar från trädgårdsgruppen och styrelsen

VIKTIG INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Styrelsen har två projekt på gång, injustering av värmesystemet samt inventering av alla fönster inför ommålning/renovering av fönster.

Under v 38 (20-24 september) kommer följande att ske.

Styrelsen har kontrakterat QSEC för injustering av värmesystemet. QSEC kommer att byta alla radiatorventiler och termostater på alla radiatorer i hela huset. Det innebär att de måste komma in i ALLA lägenheter 2 ggr, en gång för att byta ventiler och en gång för att kontrollera att inget läckage av vatten inträffat. Alla radiatorer måste vara åtkomliga och inte blockerade. Alla elementskydd, möbler etc måste flyttas undan från radiatorerna. Allmän avisering om detta arbete går ut ca 2 veckor i förväg till alla lägenhetsinnehavare.

Styrelsen har kontrakterat Byggrevision Sverige AB för att inventera och kontrollera alla fönster med målning och skador. Det innebär att de måste komma in i ALLA lägenheter en gång. Alla fönster måste öppnas så att allt som står på fönsterbrädor (blommor, prydnadssaker mm) måste plockas undan. Avisering om tider mm kommer att gå ut till alla lägenhetsinnehavare i förväg.

BÅDA PROJEKTEN INNEBÄR ATT DET MÅSTE FINNAS ÅTKOMST TILL ALLA LÄGENHETER.

Är du inte hemma måste du hänga nyckel i nyckeltuben så att någon från styrelsen kan låsa upp och ge hantverkarna tillgång till lägenheten.

Styrelsen BRF Stammen23

Hissar avstängda – renovering


V.33 kommer hissen i Stigbergsgatan 32A att vara avstängd för renovering samt montage av ny korgdörr.
V.34 kommer hissen i Stigbergsgatan 32B att vara avstängd för renovering samt montage av ny korgdörr.
V.35 kommer ytbehandling i hissarna att ske.
Mån-Ons: Stigbergsgatan 32A
Ons-Fre: Stigbergsgatan 32B

Lilla Erstagatans hiss kommer inte att beröras.

Cykelparkering

Cykelparkering finns i föreningens 2 cykelrum, ett i gången mellan 32A och 32B samt ett av garagen på Lilla Erstagatan 6.Vidare finns cykelställ på sidan av fastigheten i backen upp mot Ersta Högskola. Parkering av cyklar på gården och i trapphusen är inte tillåtet.

Inbrott i natt

I natt var det inbrott i återvinningshuset och trädgårdshuset. 

En medlem stötte på en påverkad man vid 05.15 som rumsterade runt bland våra sopor och eventuellt kan det försvunnit något trädgårdsredskap. Han försvann ganska snabbt iväg.

Inget tyder på att tjuven varit någon annanstans. 

Bra om vi tillsammans håller lite extra uppsyn nu när det är varmt och behagligt för nattarbetande småtjyvar. Se till att portar och dörrar stängs ordentligt. Ställ inte upp dörrar till vinden, cykelrummen etc.


Om någon märkt eller märker något ytterligare så kan ni kontakta styrelsen.

Rökutveckling i 32B i natt

Som en del hört och blivit varse i natt har  brandkåren gjort en utryckning till vårt hus vid 04.30 i natt 9/5.
Orsaken var att rök/lukt spreds i 32B.

Brandkåren identifierade problemet till sk ”torrkokning” i en lägenhet. Inga skador har uppstått.

Brandbefälet påpekade starkt vikten av att vi ALLA har  fungerande brandvarnare i våra lägenheter.

Viktig information angående injustering av värmesystemet och tillträde till alla lägenheter.

Syftet är att få ”bättre” och jämnare inomhustemperatur i huset.

Styrelsen har anlitat Qsec för injustering av värmesystemet. Det innebär att vi måste få tillträde till alla lägenheter, lokaler och garage. Arbetet kommer ske i tre etapper:

 1. Inventering av värmesystemet kommer genomföras tisdagen 25 maj samt
  onsdag 26 maj. Separat information från Qsec bifogas och kommer
  även distribueras av Qsec.
 2. Uppdatering och installation av värmesystemet vilket bl a omfattar utbyte
  av ventiler och termostater på alla element. Det planeras att genomföras i
  augusti eller september.
 3. Uppföljning och finjustering kommer genomföras under nästa
  värmesäsong, d v s i vinter.

Separat och utförlig information kommer distribueras inför varje etapp av Qsec.

Styrelsen Stammen 23

Information om kallelsen till årsstämman

Kallelsen och årsredovisningen har delats ut i brevlådor till alla i huset. De som har annan adress har fått den med post.
Vi kommer INTE att skicka ut detta per e-post som meddelats tidigare.
Anmäl dig till årsstämman den 18/5 genom att följa instruktionerna i det utsända materialet.

Det är alltså ingen som får kallelse via e-post.

Välkommen/ Styrelsen