Status Nya Tunnelbanan i Stigbergsparken

Arbetet i parken pågår hela sommaren.

I parken arbetar vi med stödkonstruktionen till hisschaktet. Borrning och gjutning av pålarna till konstruktionen beräknas pågå till mitten av september. Parallellt kommer tätningsåtgärder, så kallad injektering, att utföras för att undvika grundvattennivåsänkningar utanför stödkonstruktionen. Arbetsmomentet innebär att borrhål borras utanför stödkonstruktionen ned i berget, varefter en cementblandning trycks ut och fördelar sig i bergets naturliga sprickor. Även det arbetsmomentet beräknas pågå till mitten av september.

När gjutning av pålarna och tätningen är gjord startar spontarbeten och schaktning av jord, som pågår preliminärt in i oktober. Spontning innebär att långa stålprofiler borras ned i marken och skapar en tät vägg runt schaktet.

I början av 2023 startar så kallad raiseborrning som pågår parallellt med färdigställandet av stödkonstruktionen. Stödkonstruktionen som helhet beräknas vara färdig till sommaren 2023.

Kommentar från William (ansvarig för styrelsens omvärldsbevakning):
William tipsar om Nya Tunnelbanans YouTube-sida och dess serie ”Under dina fötter” där man bjuds på inblick i hur det ser ut när de bygger nere i mörkret, samt hur projektet planeras och utförs. Följ denna länk: https://www.youtube.com/c/Nyatunnelbanan